Rodičia mi darovali pozemok. Musím vyplatiť súrodencov?

Pred siedmimi rokmi mi rodičia darovali rodičovský pozemok aj so starým rodinným domom. Riadne sme spísali darovaciu zmluvu a overili sme ju aj u notára. Problém je v tom že mám ešte dvoch súrodencov, ktorí si nárokujú, aby som ich z toho pozemku vyplatil aj keď ešte rodičia žijú. Aj som sa s nimi dohodol na sume, akú by som im mal dať. Mám ale len polovicu tejto sumy. Ako mám postupovať, aby si v budúcnosti nenárokovali viac peňazí? Čitateľ Sarkozi

12.05.2015 08:43
dane, kalkulačka, odvody, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata (15)

Darovanie je záväzkovoprávny vzťah založený darovacou zmluvou, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, a ten dar alebo sľub prijíma. Ak je predmetom daru nehnuteľnosť, darovacia zmluva musí mať písomnú formu. Obdarovaný nadobúda vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti vkladom do katastra nehnuteľností.

Darovacia zmluva slúži darcovi na spresnenie a vydokladovanie všetkých podmienok, práv a povinností, ak sa rozhodne niečo darovať.

Vlastník počas života môže disponovať so svojím majetkom podľa vlastného uváženia. Pokiaľ počas života prevedie napríklad rodič vlastnícke právo k nehnuteľnosti na jedno zo svojich detí (teda ešte za života), táto nehnuteľnosť nebude v prípade smrti tohto rodiča už predmetom dedenia.

Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa a jeho predmetom budú len veci, ktoré k tomuto okamihu patria poručiteľovi. Preto podľa nášho názoru ostatní súrodenci nemajú nárok na „vyplatenie z nehnuteľnosti“ ani pred smrťou rodiča, ani po jeho smrti.

Súrodenci môžu darovaciu zmluvu, ktorou sa previedlo vlastnícke právo k nehnuteľnosti na ich brata/sestru napadnúť na súde, avšak budú musieť uniesť dôkazné bremeno a preukázať, že darovacia zmluva nebola uzatvorená v súlade so zákonom. Súd by mohol rozhodnúť v prospech žalobcov len za predpokladu, že darovacia zmluva napríklad nemá zákonné náležitosti, prípadne bude formálne chybná.

JUDr. Veronika Lacková, MBA, A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., www.akmv.sk

© Autorské práva vyhradené

15 debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #darovanie #otázky čitateľov