Ako neprísť o náhradné pozemky

Hospodárite na pridelenom náhradnom pozemku? Týkajú sa aj vás zmeny, ktoré priniesla novela zákona o využívaní náhradných pozemkov? Čo musíte urobiť, aby vám štát pozemok nevzal?

23.01.2018 13:27
farmári, traktor, pole, vlastníctvo pôdy Foto:
Ilustračné foto.
debata (6)

Novela zákona o využívaní náhradných pozemkov prináša pre užívateľov takejto pôdy viaceré povinnosti. Nová legislatíva ukončuje platnosť užívania takýchto pozemkov a určuje ďalší postup, ak o takúto parcelu nechcete prísť. „Chceme upozorniť všetkých občanov Slovenska, ktorým boli v minulosti pridelené pozemky do náhradného užívania, na blížiace sa zákonné lehoty. Ak spĺňajú zákonom stanovené kritériá a majú záujem náhradné pozemky užívať aj do budúcnosti, musia podať najneskôr do 28. februára 2018 na príslušný okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku. Ak tak neurobia, stratia možnosť tieto poľnohospodárske pozemky využívať, nakoľko 31. decembra 2018 stratia platnosť všetky rozhodnutia, ktorými im pozemky do náhradného užívania boli v minulosti vyčlenené,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Užívatelia pozemkov sú si povinní usporiadať užívacie vzťahy podľa príslušného ustanovenia zákona o nájme pozemkov. Pôvodné vydané rozhodnutie o užívaní náhradných pozemkov stráca platnosť 31. decembra 2018, a to v prípade, ak užívateľ nepodá návrh na nové usporiadanie podľa zákona o nájme pozemkov. Návrh podáva žiadateľ na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu, ktorý bude skúmať splnenie všetkých týchto podmienok. Ak budú všetky splnené, vydá rozhodnutie, že k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká podnájomný vzťah a vlastník môže pokračovať v jeho užívaní. Ak čo len jedna z podmienok zákona splnená nebude, okresný úrad vydá rozhodnutie, že nevzniká podnájomný vzťah. Bližšie informácie poskytnú žiadateľom pracovníci týchto odborov na jednotlivých okresných úradoch. Tie začnú konanie o takýchto návrhoch od 1. marca 2018 a rozhodnúť musia do 28. februára 2020.

V návrhu musí podávajúci uviesť názov katastrálneho územia, doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradný pozemok vyčlenený do užívania, a označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. Prílohou návrhu má byť zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu, a čestné vyhlásenie o neuzavretí nájomnej zmluvy na tieto pozemky. Ak návrh podáva v mene vlastníka nájomca náhradného pozemku, prílohou je aj nájomná zmluva na náhradný pozemok. „Návrh musí spĺňať päť podmienok. Navrhovateľ je tou osobou, ktorej bol predmetný náhradný pozemok v minulosti vyčlenený, nie jeho dedič či iný právny nástupca. Doterajšie rozhodnutie podľa § 15 zákona č. 330/1991 k predmetnému náhradnému pozemku musí byť doteraz platné. Navrhovateľ vlastní v katastrálnom území dostatočnú výmeru poľnohospodárskej pôdy, na ktorú nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu. Náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne. Náhradný pozemok je identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom,“ vysvetlil Andrej Vašek, riaditeľ pozemkového odboru ministerstva pôdohospodárstva.

Novela zákona sa netýka tých účastníkov, ktorým boli vydané náhradné pozemky, kde boli doteraz vykonané veľké pozemkové úpravy.

Náhradné pozemky boli v 90. rokoch pridelené viac ako 100 000 občanom. V rokoch 1991 až 2007 bolo vyčlenených viac ako 318 000 pozemkov s celkovou výmerou 341 000 ha. Viac ako polovica zo všetkých vyčlenených náhradných pozemkov bola v okresoch Levice, Dunajská Streda, Trebišov, Galanta, Komárno a Rimavská Sobota.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #pôda #náhradné pozemky
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy