Živnostníci, platíte odvody správne?

Pri platení poistného na sociálne poistenie je okrem variabilného symbolu, ktorý označuje platiteľa, potrebné uviesť aj špecifický symbol. Ten určuje obdobie, za ktoré poistné platíte.

04.04.2018 13:15
dane, odvody, účtovník, peniaze Foto:
Ilustračné foto.
debata

„Bez uvedenia identifikačných údajov Sociálna poisťovňa sama určí spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ku konkrétnemu obdobiu. Takáto platba poistného sa priradí k predpisu poistného na najstaršie neuhradené obdobie,“ informuje Sociálna poisťovňa vo svojej správe.

Špecifický symbol označuje mesiac a rok, za ktorý sa platí poistné. Môžu sa pritom použiť dva formáty označenia. Správny je aj formát MMRRRR aj RRRRMM. To znamená, že platbu za apríl 2018 je možné označiť špecifickým symbolom 042018 rovnako ako aj symbolom 201804.

Dôležité je správne uviesť špecifický symbol najmä vtedy, ak niekto platí poistné na základe rozhodnutia Sociálnej poisťovne. V takom prípade je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.

Ak niekto zle označí platbu, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o jej preúčtovanie. Poisťovňa však nie je povinná takejto žiadosti vyhovieť.

Variabilný symbol každému platcovi prideľuje Sociálna poisťovňa. „Pri uvedení nesprávneho variabilného symbolu odporúča Sociálna poisťovňa bezodkladne kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá sociálne poistenie vykonáva,“ tvrdí poisťovňa.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #odvody #SZČO