Vecné bremeno pomáha, ale obmedzuje vlastníkov

Vecné bremeno sa spája s nehnuteľnosťami. Najčastejšie máva podobu práva doživotne obývať nehnuteľnosť alebo strpieť, že cez pozemok patriaci k domu vedie prístupová cesta k susednému domu a predstavuje obmedzenie vlastníckeho práva majiteľa predmetnej nehnuteľnosti.

21.06.2018 12:01
hypotéka, nehnuteľnosť, predaj Foto:
Ilustračné foto.

Zriadenie vecného bremena v rôznej podobe umožňuje Občiansky zákonník, ktorý takto ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti povinnosť strpieť určité obmedzenia v niečí prospech. „V prípade kúpy nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom je vhodné vedieť, o aký typ vecného bremena ide, a až na základe toho sa rozhodnúť, či obchod zrealizujete,“ hovorí právnička Alena Kováčová.

Vecné bremeno totiž zmenou vlastníka nehnuteľnosti nezaniká. Na základe údajov z výpisu z listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti možno zistiť, či je, alebo nie zaťažená vecným bremenom. „Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je totiž potrebné urobiť vklad do katastra nehnuteľností. Teda ak sa na predmetnú nehnuteľnosť takéto právo vzťahuje, musel byť urobený zápis na list vlastníctva,“ hovorí právnička.

Vecné bremeno zriadené iba na základe dohody napríklad dvoch majiteľov susediacich pozemkov je neplatné. Vecným bremenom nemusí byť v takýchto prípadoch zaťažená celá nehnuteľnosť. V prípade ak ide napríklad o to, aby sused mohol prechádzať cez susedov pozemok, stačí ak sa na základe osobitného geometrického plánu vyčlení len potrebná časť. Tá sa označí ako samostatná parcela so samostatným parcelným číslom a k tejto časti sa zriadi vecné bremeno.

Vecné bremeno sa často zriaďuje aj v súvislosti s darovaním nehnuteľnosti, pričom prebehne prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a vznik vecného bremena spočívajúceho v doživotnom užívaní nehnuteľnosti darcom. „Povinným z vecného bremena je vždy vlastník nehnuteľnosti, na ktorej sa vecné bremeno zriadi a oprávnený je osoba s právom doživotne užívať nehnuteľnosť. Vecné bremeno sa zriaďuje zmluvou, ktorú spoločne uzatvárajú povinný a oprávnený z vecného bremena,“ hovorí právnička.

Táto zmluva musí mať písomnú formu a podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne overený. Vzhľadom na to, že vecné bremeno je vecné právo k nehnuteľnosti, na jeho zriadenie zmluvou je potrebný vklad do katastra nehnuteľností.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #pozemok #nehnuteľnosti #vecné bremeno