Chcete vymeniť zdravotnú poisťovňu? Žiadosť musíte podať do konca septembra

, 10.09.2018 12:00
lekár, doktor, zdravie
Poistenci môžu zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka a prihlášku na zmenu je potrebné do novej podať najneskôr 30. septembra. Autor:

Odmietla vám vaša súčasná zdravotná poisťovňa uhradiť lieky či liečbu? Čakáte dlho na vyšetrenia? Nedostali ste sa do kúpeľov, pretože vám poisťovňa odmietla schváliť kúpeľný poukaz? Do konca septembra môžete požiadať o jej výmenu.

„Ak chce poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2019, prihlášku musí podať do 30. septembra 2018. Aktuálne prepoisťovacie obdobie sa začalo 1. 10. 2017 a končí sa 30. 9. 2018, to znamená, že ešte stále trvá. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou evidoval ku koncu júla 79 144 prihlášok na zmenu zdravotnej poisťovne od 1. januára 2019,“ informuje Andrea Pivarčiová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Čo by teda mal urobiť človek, ktorý sa chce prepoistiť? „Podať prihlášku. Môže zavolať na zákaznícku linku, navštíviť pobočku alebo ju podať elektronicky,“ približuje postup hovorca Dôvery Matej Štepiansky.

„Poistenci môžu zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka a prihlášku na zmenu je potrebné do novej podať najneskôr 30. septembra. Ak prihlášku do uvedeného termínu podať nestihne, poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stáva až od 1. januára 2020,“ približuje podmienky prepoistenia hovorca Union zdravotnej poisťovne Matej Neumann.

Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. „Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi počas trvania zamestnania zmenu poisťovne do 8 dní odo dňa každej zmeny; ak je zamestnancom u viacerých zamestnávateľov, je povinný uvedené oznámiť každému,“ vraví Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa uhrádza napríklad plánovaný operačný zákrok. Zmenu si však treba dobre zvážiť a netreba ju unáhliť. Vplyv na výber môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych. Rozhodnutie môže ovplyvniť aj ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v jeho regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok, ako hospodári s vybraným poistným a podobne.

Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či...
Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu. Zmenu si však treba dobre zvážiť. Autor: SHUTTERSTOCK

Aký je postup po podaní prihlášky? „Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je povinný do 20. novembra poisťovniam oznámiť zoznam prihlášok, ktoré je možné potvrdiť ako platné. Informáciu o akceptácii, respektíve neakceptácii prihlášky poistencovi oznamuje príslušná zdravotná poisťovňa,“ vraví Andrea Pivarčiová. Ako upozornila, na rozdiel od minulosti už poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, nemá povinnosť vrátiť preukaz poistenca.

Nie je výnimkou ani fakt, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. "Ak poistenec nepodal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený. Ak požiadal o stornovanie prihlášky a poisťovňa jeho žiadosti nevyhovie, môže sa obrátiť na úrad, ktorý postup preverí.

V takomto prípade je potrebná úzka spolupráca poistenca s úradom. V záujme rýchlejšieho prešetrenia však odporúčame poistencom najprv kontaktovať zdravotnú poisťovňu, od ktorej dostali preukaz poistenca," vysvetľuje postup Pivarčiová.

Dá sa žiadosť aj vziať späť? „Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu a svoje rozhodnutie zmenil, môže vziať prihlášku do 30. septembra späť bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne. Prihlášku možno podať iba v jednej zdravotnej poisťovni,“ dodala Pivarčiová.

Matej Štepiansky upozorňuje, že prepoistiť sa môže aj človek, ktorý má v zdravotnej poisťovni podlžnosti, dlhov vo svojej bývalej zdravotnej poisťovni sa však týmto nezbaví.

Aký je postup, ak chcete zmeniť poisťovňu?

  • Ak uvažujete nad zmenou zdravotnej poisťovne, prihlášku musíte podať do 30. septembra osobne, poslať poštou, ale aj cez internet.
  • Na Slovensku si môžete vybrať z troch poisťovní: Zdravotná poisťovňa Dôvera, UNION zdravotná poisťovňa a Všeobecná zdravotná poisťovňa.
  • Vami vybraná poisťovňa vás bude kontaktovať. Zmluvu môžete podpísať priamo v pobočke, ale môžu vám ju po dohode na podpis poslať aj poštou.
  • Ak ste zamestnanec a občan s trvalým pobytom na Slovensku, na vyhlásenie postačí doklad totožnosti. V ostatných prípadoch – ak napríklad poberáte dôchodok, ste živnostník, nemáte trvalý pobyt na Slovensku, či chcete poistiť novorodenca, budete potrebovať ďalšie dokumenty. Informácie o nich sa dozviete na infolinkách jednotlivých poisťovní alebo na ich internetových stránkach.
  • Po podpise zmluvy dostanete preukaz poistenca aj európsky preukaz. Prevziať si ich môžete aj osobne, ale poslať vám ich poisťovňa môže aj poštou.
  • Termín podania prihlášky je do 30. septembra 2018, aby ste sa stali poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára 2019.

Čo by ste mali pri zmene zvážiť

  • či sú lekári, ktorých navštevujete, zmluvnými lekármi tej poisťovne, do ktorej chcete vstúpiť
  • či pravidelne vyhodnocuje kvalitu zdravotníckych zariadení a ako vás o tom informuje
  • aký servis a benefity vami vybraná zdravotná poisťovňa poskytuje

Otázky a odpovede O prepoistení

Ako sa mám prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne?

Stačí, ak vyplníte prihlášku. Môžete ju poslať písomne – poštou na adresu zdravotnej poisťovne, do ktorej sa chcete prihlásiť, telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke či expozitúre do 30. septembra.

Aké doklady potrebujem?

Vyplnenú prihlášku a platný občiansky preukaz.

Od akého dátumu budem poistencom novej zdravotnej poisťovne?

Ak máte záujem, aby vám poistný vzťah vo vybranej zdravotnej poisťovni vznikol od 1. 1. 2019, treba prihlášku na zmenu podať vo vybranej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. 9. 2018.

Môžem vziať prihlášku späť?

Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, ktorej bola doručená prihláška. Zdravotná poisťovňa vám musí vyhovieť.

Treba sa odhlásiť zo starej zdravotnej poisťovne?

Netreba.

Kedy dostanem novú kartičku poistenca?

Ak podáte podpísanú prihlášku do poisťovne do 30. septembra, zdravotná poisťovňa je povinná v priebehu decembra potvrdiť prihlášku a zaslať preukaz poistenca.

Čo treba urobiť so starou kartičkou?

Novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení účinnou od 1. 1. 2017 sa poistencom zrušili niektoré povinnosti súvisiace so zmenou zdravotnej poisťovne a jednou z nich je aj povinnosť preukázateľne vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Môže zdravotná poisťovňa odmietnuť prihlášku?

Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky v dvoch prípadoch. Prvým je, ak prihláška bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni. Druhý prípad nastáva vtedy, keď zaniká a vzniká poistenie v rovnakom kalendárnom roku. V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého kalendárneho roka totiž musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.

Prečo vôbec musím platiť poistné?

Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ, alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Aké mám povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne?

Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, za nesplnenie povinnosti môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.

Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého túto skutočnosť oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona č. 580/2004. Zmenu zdravotnej poisťovne musíte oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár aj špecialisti (zubár, gynekológ, urológ a pod.).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo. Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#Dôvera #Union #zdravotná poisťovňa #Všeobecná zdravotná poisťovňa #prepoistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku