Živnostníci si znovu priplatia na odvodoch

Od januára sa znovu zvyšuje minimálny vymeriavací základ, z ktorého platí odvody väčšina živnostníkov. To znamená, že budú musieť začať platiť vyššie poistné do zdravotnej i Sociálnej poisťovne.

03.11.2018 06:00
pár, žena, muž, účty, odvody, živnostníci Foto:
Živnostníci, ktorým sa zmení výška odvodov, musia poistné v novej sume zaplatiť najneskôr 8. februára.
debata (4)

V tomto roku je minimálny vymeriavací základ na úrovni 456 eur. Najnižšie možné odvody do zdravotnej poisťovne tak dosahujú 63,84 eura a do Sociálnej poisťovne 151,16 eura. Od januára sa minimálny vymeriavací základ zvýši na 477 eur. Najnižšie odvody do zdravotnej poisťovne tak budú dosahovať 66,78 eura a do Sociálnej poisťovne 158,11 eura. Celkovo tak minimálne odvody v budúcom roku vzrastú v porovnaní so súčasnosťou o 9,89 eura mesačne.

Živnostníci, ktorým sa zmení výška odvodov, musia poistné v novej sume zaplatiť najneskôr 8. februára. Začiatkom januára budú platiť ešte odvody v pôvodnej výške, keďže pôjde o poistné za december 2018.

Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia sami počítať, aké odvody majú platiť. Živnostníkom, ktorým sa od januára mení výška odvodov, nový vymeriavací základ, ako aj výšku poistného oznámi Sociálna poisťovňa listom v priebehu januára. Novú výšku preddavkov na zdravotné poistenie oznámili podnikateľom zdravotné poisťovne spolu s výsledkom ročného zúčtovania za rok 2017.

Kto si platí odvody trvalým príkazom v banke, nemal by si ho zabudnúť včas zmeniť. Ak by niekto platil nižšie odvody, ako má, poisťovne budú od neho nedoplatok vymáhať spolu s penále. Navyše v prípade dlhu na zdravotnom poistení bude mať živnostník zdravotnou poisťovňou hradenú iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Kto zase dlhuje Sociálnej poisťovni, nedostane viaceré dávky.

Sociálna poisťovňa informuje živnostníkov, ktorým vznikne nedoplatok na poistnom, sms správami a e-mailom. Ak má podnikateľ v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, dozvie sa včas o tom, že zabudol zaplatiť poistné alebo že zaplatil menej. Vďaka tomu sa môže vyhnúť vymáhaniu poistného. Napríklad v septembri vďaka takýmto upomienkam doplatili samostatne zárobkovo činné osoby dlžné poistné vo výške 375-tisíc eur.

Živnostníci, ktorí chcú byť takýmto spôsobom informovaní, môžu Sociálnej poisťovni nahlásiť svoje kontaktné údaje v pobočke alebo prostredníctvom e-mailovej adresy mojekontakty@socpoist.sk. Vďaka plateniu vyšších odvodov budú mať živnostníci v budúcom roku nárok aj na vyššie nemocenské dávky v porovnaní s týmto rokom. Ak bude živnostník, ktorý platí minimálne odvody, práceneschopný 30 dní, dostane v budúcom roku o 7,30 eura viac ako v tomto roku. Živnostníčka, ktorá si platila najnižšie možné odvody, ktorá v budúcom roku nastúpi na materskú, bude zase mesačne dostávať o 10,70 eura viac, ako by išla na materskú v tomto roku.

O koľko sa zvýšia živnostníkom nemocenské dávky

Príklad 1

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, ochorie a bude práceneschopný 30 dní.

V roku 2018 sa mu nemocenská dávka bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2017, teda zo sumy 441,50 eura. Počas prvých troch dní práceneschopnosti dostane 25 percent vymeriavacieho základu, čo je 3,63 eura za deň. Od tretieho dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, teda 7,99 eura denne. Za 30 dní práceneschopnosti tak dostane nemocenskú dávku vo výške 226,70 eura.

V roku 2019 sa nemocenská dávka bude rátať z vymeriavacieho základu, z ktorého platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. V prvých troch dňoch práceneschopnosti bude dostávať 25 percent z tohto vymeriavacieho základu, čo je 3,74 eura denne. Od štvrtého dňa to bude 55 percent vymeriavacieho základu, za každý deň tak dostane 8,25 eura. Za 30 dní práceneschopnosti bude mať nárok na dávku 234 eur. V porovnaní s týmto rokom tak dostane o 7,30 eura viac.

Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia... Foto: SHUTTERSTOCK
živnostníci, odvody, peniaze,burza Na rozdiel od minulosti si živnostníci nemusia sami počítať, aké odvody majú platiť.

Príklad 2

Živnostník, ktorý platí minimálne odvody, sa bude starať o choré dieťa 10 dní.

V roku 2018 sa výška ošetrovného bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si platil odvody v roku 2017, čo bolo 441,50 eura. Od prvého do desiateho dňa bude dostávať 55 percent z vymeriavacieho základu, čo je 7,99 eura denne. Za desať dní ošetrovania dieťaťa dostane celkovo 80 eur.

V roku 2019 sa suma ošetrovného bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si tento živnostník platil odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Od prvého dňa bude dostávať 55 percent vymeriavacieho základu, čo je 8,25 eura denne. Za desať dní preto bude mať nárok na ošetrovné v celkovej výške 82,60 eura. V porovnaní s rokom 2018 si polepší o 2,60 eura.

Príklad 3

Živnostníčka s minimálnym vymeriavacím základ pôjde na materskú dovolenku

V roku 2018 sa materské počíta z vymeriavacieho základu, z ktorého si táto živnostníčka platila odvody v roku 2017. Keďže si platila odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, výška dávky sa bude počítať zo sumy 441,50 eura. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. To znamená, že denná suma materského dosiahne 10,89 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, bude mať nárok na materské vo výške 326,80 eura.

V roku 2019 sa suma materského bude počítať z vymeriavacieho základu, z ktorého si živnostníčka platila odvody v roku 2018, teda zo sumy 456 eur. Za každý deň bude mať nárok na materské vo výške 75 percent denného vymeriavacieho základu. Denná suma materského preto bude vo výške 11,25 eura. V mesiaci, ktorý má 30 dní, dostane materské v celkovej výške 337,60 eura. V porovnaní s rokom 2018 si preto polepší o 10,70 eura.

Ako sa zmenia minimálne odvody
  Rok 2018 Rok 2019
Zdravotné poistenie 63,84 eura 66,78 eura
Sociálne poistenie 151,16 eura 158,11 eura

Odložili ste si daňové priznanie? V novembri musíte zaplatiť odvody po novom

  • Živnostníkom, ktorí si posunuli termín na podanie daňového priznania, sa výška odvodov do Sociálnej poisťovne mení až od 1. októbra. Ostatní živnostníci platia odvody podľa svojho príjmu za rok 2017 už od 1. júla.
  • Sociálna poisťovňa odoslala živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám s odkladom daňového priznania za rok 2017 oznámenie, či im od 1. októbra 2018 vzniklo povinné poistenie, zaniklo, alebo sa im zmenila výška sociálnych odvodov. O vzniku sociálneho poistenia takto Sociálna poisťovňa informovala 10 396 živnos­tníkov, o zániku poistenia 2 510 a o zmene vymeriavacieho základu na platenie poistného a novej výške platby bolo informovaných 31 712 samostatne zárobkovo činných osôb s odloženým daňového priznaním.
  • Nové poistné za mesiac október 2018 sú títo živnostníci povinní uhradiť do 8. novembra 2018. Tí, ktorí platia poistné trvalým príkazom v banke, by si mali na ňom včas zmeniť výšku odvodov.
  • V prípade nejasností (napríklad ak živnostník v minulom roku prekročil hranicu príjmu na platenie sociálnych odvodov 5 472 eur, podniká ďalej a nedostal do 22. októbra oznámenie zo Sociálnej poisťovne) sa treba obrátiť na svoju pobočku Sociálnej poisťovne osobne alebo telefonicky. Kontakty a adresy sú uverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Kontakty – pobočky.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #odvody #daňové priznanie #živnostníci