Zdravotne postihnutých a invalidných ľudí chráni v práci zákon

Život so zdravotným postihnutím nie je jednoduchý. Navyše týmto ľuďom kladú pod nohy často prekážky aj samotní zamestnávatelia, ktorí niekedy neakceptujú skutočnosť, že ich zamestnanec je invalidný alebo ťažko zdravotne postihnutý. Týchto ľudí však chráni zákon. Oni sami však často o svojich právach vedia pramálo.

26.02.2019 08:00
UP-27dec-otazky-5x Foto:
Ľuďom s hendikepom garantuje väčšiu oporu na pracovnom trhu, ak sa chcú zamestnať či podnikať, aj zákon o službách zamestnanosti.
debata

Nášho čitateľa uznali posudkoví lekári Sociálnej poisťovne invalidným s mierou poklesu schopnosti pracovať o 65 percent. Zároveň mu bol priznaný aj invalidný dôchodok v sume 317 eur. On však chcel aj naďalej pracovať, s čím zamestnávateľ nesúhlasil a dal mu výpoveď. Nekonal správne. „Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná,“ konštatovala Jana Lukáčová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Spôsoby, ako sa ľudia vyrovnávajú so zdravotným postihnutím, sú rôzne, je však dobré vedieť, kde sa obrátiť o radu a pomoc. Poradenstvo môžu poskytnúť agentúry podporovaného zamestnávania či Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu. „Klient tu dostane komplexnú sociálnu a pracovnú rehabilitáciu vedúcu k čo najskoršiemu zaradeniu sa na trh práce. Okrem pomoci pri vyhľadávaní vhodného zamestnania je tu možnosť psychologického poradenstva, možnosť tréningu a hodnotenia jednoduchých pracovných zručností, možnosť stanovenia výšky pracovného potenciálu klienta alebo možnosť využitia čiastočnej liečebnej rehabilitácie,“ hovorí riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím Dušan Piršel. Ako dodal, komplexná rehabilitácia musí smerovať k ľuďom, ktorí sú na ňu odkázaní a potrebujú ju pre lepšie prijatie novej životnej situácie. „Musím konštatovať, že ešte nie je úplne známa v celom rozsahu, nie je veľmi ponúkaná, realizovaná a neuskutočňuje sa v časovej následnosti. Príčina asi spočíva v nedostatočnej informovanosti samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Našou víziou musí byť odvaha meniť veci, pretože každý človek, a najmä tí so zdravotným postihnutím, si zaslúžia kvalitnejší prístup k službám, informáciám. Mnohým ochoreniam či úrazom sa nedá predchádzať, ale ak sa už stali, tak vďaka komplexnej rehabilitácii či neraz aj dobrému slovu sa rany dokážu zaceliť. A hoci po nich zostávajú jazvy, tak aj tie môžu časom vyblednúť a zaradiť sa k spomienkam,“ dodal Piršel.

Ľuďom s hendikepom garantuje väčšiu oporu na pracovnom trhu, ak sa chcú zamestnať či podnikať, aj zákon o službách zamestnanosti. Nárok na príspevky majú tí občania, ktorí majú podľa posudku aspoň 40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku u niektorých z nich je priamo závislá od miery poškodenia. Občan so zdravotným postihnutím preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti pracovať z dôvodu telesnej, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia. „Štát, respektíve úrady práce podporujú zamestnávanie ťažko zdravotne postihnutých ľudí prostredníctvom viacerých nástrojov aktívnej politiky trhu práce,“ vraví Lukáčová. Ide najmä o príspevok na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska či príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť občanom so zdravotným postihnutím alebo príspevok na pracovného asistenta. Tie patria aj medzi najvyužívanejšie, samozrejme, spolu s príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne či pracoviska.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zamestnávateľ #zdravotne postihnutí #invalid #ZŤP