Napadnutie darovacej zmluvy

Darovacia zmluva si vyžaduje obsahové, ako aj formálne náležitosti, ich absencia môže spôsobiť jej neplatnosť.

, 15.04.2019 06:00
dôchodci, zmluva Foto:
Občiansky zákonník pripúšťa možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru.
debata

Medzi najčastejšie dôvody neplatnosti darovacej zmluvy patrí podľa Občianskeho zákonníka, že právny úkon nebol urobený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; neplatný je aj právny úkon, pokiaľ ten, kto ho urobil, nemá spôsobilosť na právne úkony, takisto je neplatný právny úkon osoby konajúcej v duševnej poruche, ktorá ju robí na tento právny úkon neschopnou.

Ak sa niekto dôvodne domnieva, že darca pri poskytovaní daru nekonal svojprávne alebo darovacia zmluva by mohla byť neplatná z vyššie uvedených dôvodov, má možnosť obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o určenie neplatnosti darovacej zmluvy, ak na takomto určení má naliehavý právny záujem.

Pre prípad, ak sa obdarovaný správa k darcovi alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy, Občiansky zákonník pripúšťa možnosť darcu domáhať sa vrátenia daru. Judikatúra súdov ustálila, že za hrubé porušovanie dobrých mravov je možné považovať napríklad fyzické násilie, hrubé urážky, neposkytnutie potrebnej pomoci obdarovaným darcovi alebo členom jeho rodiny. Z uvedeného vyplýva, že nie pre každé správanie obdarovaného, ktoré nie je v súlade so spoločensky uznávanými pravidlami slušného správania vo vzájomných vzťahoch, sa môže darca domáhať vrátenia daru.

V prípade, ak počas života prišlo k neobvyklému darovaniu, je možné v dedičskom konaní od darcu žiadať započítanie tohto daru na jeho dedičský podiel, nie je však v dedičskom konaní možné napádať darovaciu zmluvu, toto sa odporúča urobiť ešte počas života darcu v osobitnom súdnom konaní (pri splnení predpokladov na toto konanie).

V prípade, ak sa dedičia nedohodli a o dedičskom práve rozhoduje súd, je povinný pri tomto rozhodovaní vykonať zápočet na dedičský podiel dediča, ktorého poručiteľ počas života neobvykle obdaroval. Uvedené zásady ale nemajú vplyv na platnosť darovacej zmluvy, táto zostáva platná aj naďalej, len v rámci zachovania určitej rovnováhy, dedič, ktorý za života dostal neobvyklý dar, z majetku v dedičstve dostane menej ako ostatní neobdarovaní dedičia.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovacia zmluva #kúpna zmluva #zmluvy a majetok
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy