Po zmene trvalého pobytu vás čakajú povinnosti

, 26.04.2019 06:00
muž, chlapec, byt, trvalý pobyt
Nové adresu by mal občan oznámiť aj banke, poisťovniam, mobilnému operátorovi, poskytovateľovi internetového pripojenia, lekárom, u ktorých je v starostlivosti. Autor:

Meníte bydlisko? Prihlásiť sa musíte na trvalý pobyt, zmeny treba oznámiť aj viacerým úradom a inštitúciám.

Zákon o hlásení pobytu občanov ukladá pri trvalej zmene bydliska občanom povinnosť nahlásiť túto zmenu príslušnej ohlasovni. Legislatíva nestanovuje presný termín, dokedy treba zmenu hlásiť, odporúča sa však, urobiť tak čo najrýchlejšie. Urobiť tak občan môže osobne v ohlasovni pobytu alebo elektronicky v Centrálnej ohlasovni. Po prihlásení sa na trvalý pobyt, ktoré je bezplatné, treba požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte. Za vydanie sa platí správny poplatok päť eur, ak o potvrdenie niekto požiada elektronicky, zaplatí polovicu – 2,50 eura. Potvrdenie je potrebné pri komunikácii s ďalšími úradmi a inštitúciami pri vybavovaní nových dokladov.

Občan, ktorý zmenil trvalý pobyt, je napríklad povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, a to do 30 dní od zmeny, na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Ak zmení trvalý pobyt a už má vydaný elektronický občiansky preukaz s čipom, ktorý aj aktívne využíva pri elektronických službách, o nový doklad s novou adresou po presťahovaní môže požiadať elektronicky. Nie je teda potrebné ísť osobne na políciu, stačí použiť e-službu: fotografiu, podpis a ďalšie osobné údaje totiž môže polícia čerpať zo svojich informačných systémov, v ktorých figurujú žiadatelia od momentu požiadania o občiansky preukaz, cestovný pas alebo vodičský preukaz. Údaje však nesmú byť staršie ako päť rokov v prípade dospelého, a nie staršie ako 3 roky v prípade občana do 18 rokov.

Nové adresu by mal občan oznámiť aj banke, poisťovniam, mobilnému operátorovi, poskytovateľovi internetového pripojenia, lekárom, u ktorých je v starostlivosti. Navštíviť banku alebo poisťovňu a nahlasovať nové údaje sa odporúča až po vydaní občianskeho preukazu s novou adresou. Zdravotnej poisťovni zmenu trvalého pobytu hlásiť nemusíte, ak ste štátnym občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. V opačnom prípade musíte zdravotnej poisťovni zmenu nahlásiť do 8 dní. Niektoré poisťovne majú zverejnené tlačivo na svojej webovej stránke, ktorým si oznamovaciu povinnosť splníte. Informácie o zmene môžete zaslať e-mailom alebo poštou. Ako doklad je potrebné priložiť potvrdenie o trvalom pobyte alebo žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, ktorú vám vydá oddelenie PZ. Ak zmenu zahlasujete osobne, môžete predložiť nový občiansky preukaz.

Zmenu adresy, nový trvalý pobyt, nezabudnite nahlásiť aj svojmu zamestnávateľovi. Zamestnancom oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni spĺňa ich zamestnávateľ, ak nie ste zamestnancom, zmenu nahlasujete v Sociálnej poisťovni samostatne. Ak je občan evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, nahlási zmenu na príslušnom úrade. Zmenu treba oznámiť aj na daňovom úrade, živnostník aj na odbore živnostenského podnikania.

Zmenu trvalého pobytu je podľa Ústredného portálu verejnej správy potrebné oznámiť napríklad aj v prípade, že ste majiteľom zbrojného preukazu, a to na príslušnom oddelení Policajného zboru. Pri zmene trvalého pobytu nie je potrebné si vybavovať nový vodičský preukaz alebo pas, pretože na týchto dokladoch sa adresa trvalého pobytu neuvádza.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#trvalý pobyt #upsvar
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku