Nemocenské poistenie: štyri druhy dávok s rôznymi podmienkami

, 03.05.2019 07:00
rodina, mama, otec, deti
Podľa priemernej mesačnej výšky jednotlivých dávok najvyššiu priemernú hodnotu dosiahla v roku 2018 dávka materské (653,41 eura), dávka nemocenské (268,02 eura), dávka ošetrovné (102,72 eura) a vyrovnávacia dávka (100,22 eura). Autor:

Nemocenské (pri dočasnej pracovnej neschopnosti spôsobenej chorobou alebo úrazom), ošetrovné (pri potrebe ošetrovania člena rodiny), materské (v tehotenstve pred pôrodom a pri starostlivosti o narodené dieťa) či vyrovnávacia dávka (pri preradení zamestnankyne na inú prácu z dôvodu tehotenstva, resp. materstva). Dávky, ktoré v prípade potreby vypláca Sociálna poisťovňa a na ktoré si prispievame platením odvodov.

Najčastejšie vyplácanou dávkou je nemocenské. Vlani ho Sociálna poisťovňa vyplatila svojim poistencom v sume vyše 390,34 milióna eur. Druhou najčastejšou dávkou je materské (253,58 mil. eur), ošetrovné (17,22 mil. eur) a vyrovnávacia dávka (86-tisíc eur). „V roku 2018 Sociálna poisťovňa z fondu nemocenského poistenia vyplatila na všetky dávky nemocenského poistenia 661,23 mil. eur,“ informoval riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ako dodal, aj podľa počtu bolo za celý rok 2018 vyplatených najviac dávok nemocenské (1 462 146). Nasledovala dávka materské (388 367), dávka ošetrovné (168 488) a vyrovnávacia dávka (862). Toto poradie bolo zachované aj v porovnaní mesačných priemerov – Sociálna poisťovňa mesačne vyplatila priemerne 121 846 nemocen­ských dávok, 32 364 materských dávok, 14 041 dávok ošetrovné a 72 vyrovnávacích dá­vok.

Podľa priemernej mesačnej výšky jednotlivých dávok najvyššiu priemernú hodnotu dosiahla v roku 2018 dávka materské (653,41 eura), dávka nemocenské (268,02 eura), dávka ošetrovné (102,72 eura) a vyrovnávacia dávka (100,22 eura).

„Základnou spoločnou podmienkou vyplácania dávok nemocenského poistenia je, že nárok na ne má fyzická osoba, ktorá je povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistená v deň vzniku dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, alebo osoba, na ktorú sa v tom čase vzťahuje ochranná lehota. Ochranná lehota je sedem dní po zániku nemocenského poistenia – napr. po skončení pracovného pomeru. Respektíve ak bol poistenec nemocensky poistený menej ako sedem dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie. Len v prípade ženy, ktorá je v čase zániku nemocenského poistenia tehotná, trvá ochranná lehota osem mesiacov,“ vysvetlil Višváder. Nárok na nemocenské dávky môže mať zamestnanec (za zamestnanca sa považuje aj fyzická osoba pracujúca na dohodu s pravidelným mesačným príjmom), SZČO, ak je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky poistená osoba.

Okrem spoločnej podmienky na priznanie je potrebné pri každej nemocenskej dávke a skupine osôb splniť aj ďalšie podmienky, napríklad že zamestnanec nemôže mať za obdobie poberania nemocenských dávok príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnil nárok na nemocenskú dávku. Pri dávke materské musí mať navyše splnenú podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, resp. pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, ak si nárok na materské uplatňuje iný poistenec (nie matka dieťaťa).

„SZČO má nárok na nemocenské dávky, ak má včas a riadne zaplatené poistné na nemocenské poistenie. Tak ako pri zamestnancovi aj pre SZČO platí pri materskom podmienka 270 dní trvania nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, resp. pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti. Dobrovoľne poistená osoba musí mať splnenú podmienku zaplatenia poistného na nemocenské poistenie riadne a včas a podmienku trvania nemocenského poistenia aspoň 270 dní pri všetkých dávkach,“ priblížil Višváder. Do potrebného obdobia 270 dní nemocenského poistenia možno k aktuálnemu nemocenskému poisteniu započítať akékoľvek ukončené nemocenské poistenie v období dvoch rokov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky, resp. pred pôrodom. Pri materskom sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky (pracovný pomer musí počas starostlivosti o dieťa naďalej trvať) alebo obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia SZČO z dôvodu poberania rodičovského príspevku.

Nárok na vyrovnávaciu dávku si môže uplatniť iba zamestnankyňa, a to vtedy, ak bola z dôvodu ohrozenia jej tehotenstva preradená na inú prácu a v dôsledku toho dosahuje nižší príjem ako pred preradením (nemusí ísť len o zmenu druhu práce, ale napr. aj o oslobodenie od vykonávania nočnej práce).

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dávky #odvody #nemocenské dávky
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku