O výške aj zastavení exekučných zrážok z dôchodku informuje exekútor

04.06.2019 13:40
exekútor, exekúcia, dôchodca, senior
Ilustračné foto. Autor:

Dôchodcovia sa na výšku a zastavenie exekúcií často pýtajú v Sociálnej poisťovni. Ich otázky ale musia smerovať k exekútorovi.

Informačno-poradenské centrum Sociálnej poisťovne sa často stretáva s otázkami dôchodcov, či už majú zastavenú exekučnú zrážku z dôchodku, resp. prečo a v akej výške majú nariadenú exekučnú zrážku, keď si nie sú vedomí žiadnych dlhov.

Sociálna poisťovňa preto opakovane dôchodcov upozorňuje, že s takýmito otázkami sa musia obrátiť na konkrétneho exekútora (resp. exekučný úrad) alebo súd, ktorý zrážku nariadil. Sociálna poisťovňa je totiž povinná zrážku z dôchodku začať vykonávať a aj ju ukončiť až po doručení písomného uznesenia o nariadení exekúcie alebo príkazu na začatie exekúcie, resp. po doručení písomnosti o ukončení zrážok. Sociálna poisťovňa nevie ovplyvniť skutočnosť, kedy takúto písomnosť z exekučného úradu dostane a stáva sa, že dôchodcovia argumentujú tým, že exekútor mal písomnosť o zastavení zrážok už poslať, ale k tomuto kroku reálne nedošlo a žiadna písomnosť nie je v Sociálnej poisťovni zaevidovaná.

Sociálna poisťovňa tiež upozorňuje, že o výkone exekučných zrážok z dôchodku sama nerozhoduje, len si plní povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona ako platiteľovi dôchodku. Sumy zrazené z dôchodku musí Sociálna poisťovňa poukázať oprávnenému alebo súdnemu exekútorovi. Sociálna poisťovňa vykonáva zrážky nielen do výšky pohľadávky, ale aj do výšky jej príslušenstva a náhrady trov exekučného konania.

Zároveň platí, že Sociálna poisťovňa zasiela poberateľovi dôchodku písomné oznámenie o zrážke aj s dátumom, od ktorého dostane dôchodok prvýkrát vyplatený v nižšej sume. Informuje ho tiež informuje o výške zrážky, o ukončení zrážok a vždy aj vtedy, keď sa jej suma zmení.

Počet dôchodcov s exekučnou zrážkou predstavoval k 30. aprílu 2019 spolu 35 593. Pri medziročnom porovnaní ide o pokles o necelých tisíc zrážok – k 30. 4. 2018 bolo dôchodcov s exekučnou zrážkou 36 580.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

#dôchodok #dôchodca #exekúcia #Exekútor #dávka #zrážka z dôchodku
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku