Invalidné dôchodky sa budú posudzovať po novom

Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej už niektorí poistenci nebudú musieť chodiť na lekársku posudkovú činnosť. Nové pravidlá začnú platiť od septembra.

, 16.07.2019 09:00
invalid, dôchodok, bolesť hlavy, užitočná,... Foto:
Posudkoví lekári nemajú záujem poškodiť žiadateľa o invalidný dôchodok.
1

Novela zákona bude umožňovať v niektorých prípadoch posudkovému lekárovi určiť, že prítomnosť poistenca alebo poškodeného nebude potrebná. „To znamená, že zdravotný stav posudkový lekár posúdi v neprítomnosti poistenca, len na základe doložených lekárskych odborných nálezov. Bude sa to týkať len ťažkých, najmä liečbou neovplyvniteľných stavov, ako napríklad ťažkých onkologických prípadov, po ťažkých cievnych mozgových príhodách, nevidomých, po amputácii končatín a podobne,“ priblížil novelu zákona Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

To, či je prítomnosť poistenca pri zisťovacích lekárskych prehliadkach alebo pri kontrolných lekárskych prehliadkach potrebná alebo nepotrebná, určí posudkový lekár. „Posudkový lekár bude vychádzať z odborných lekárskych nálezov doložených na posúdenie zdravotného stavu, ktoré budú dokumentovať stupeň – štádium závažnosti zdravotného postihnutia. Ak však bude poistenec trvať na posúdení zdravotného stavu v jeho prítomnosti, posudkový lekár ho vždy predvolá,“ vraví Škotka.

Človek sa podľa zákona o sociálnom poistení stáva invalidným až vtedy, ak má pokles schopnosti pracovať o viac ako 40 percent v porovnaní so zdravou osobou. Nárok na invalidný dôchodok má poistenec, ktorý je invalidný, získal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia (v závislosti od jeho veku) a ku dňu vzniku invalidity nesplnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný dôchodok.

„Najčastejšími príčinami vzniku invalidity sú choroby pohybového aparátu (degeneratívne ochorenia chrbtice a bedrových kĺbov), nádorové ochorenia, prevažne zhubné a duševné poruchy a poruchy správania (poruchy psychiky a správania zapríčinené požívaním alkoholu a duševná zaostalosť),“ približuje Marian Škotka.

Uznávanie invalidity je výlučne odborno-medicínska záležitosť a určujú ju posudkoví lekári sociálneho poistenia. Podkladom na jej posúdenie sú odborné lekárske nálezy ošetrujúcich lekárov a špecialistov podľa druhu zdravotného postihnutia. Zákon o sociálnom poistení stanovuje presné kritériá posudzovania zdravotného stavu podľa druhu a závažnosti postihnutia jednotlivých orgánov a systémov. Posudkový lekár určuje mieru poklesu schopnosti pracovať podľa štádia a rozsahu zdravotného postihnutia, neurčuje percento danej choroby, ale pokles schopnosti pracovať pri najzávažnejšom invalidizujúcom ochorení.

Posudkoví lekári nemajú záujem poškodiť žiadateľa o invalidný dôchodok. Jeho stav posudzujú komplexne a vo vzájomných súvislostiach, pričom prihliadajú na zostávajúcu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť. Jediným kritériom je klinický nález a výsledky odborných lekárskych a funkčných vyšetrení. Vždy teda postupujú na základe doložených lekárskych správ a nálezov v zdravotnej dokumentácii poistenca. Zdravotný stav sa však vyvíja a môže sa časom zlepšiť, prípadne zhoršiť – ak sa zhorší, v tom prípade má poistenec možnosť preukázať zhoršenie zdravotného stavu lekárskymi nálezmi a požiadať o opätovné prehodnotenie percenta invalidity alebo sa mu prehodnotí na najbližšej lekárskej kontrolnej prehliadke.

A v akom prípade Sociálna poisťovňa žiadosti o tento druh penzie nevyhovie? „Z hľadiska lekárskej posudkovej činnosti môže byť jedným z dôvodov zamietnutia žiadosti o invalidný dôchodok skutočnosť, že poistenec nie je uznaný invalidným, teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nie je viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Príčinou nepriznania invalidného dôchodku býva aj to, že žiadateľ nemá potrebné obdobie poistenia, a teda nespĺňa podmienky nároku podľa zákona,“ dodal Škotka.

Ak ide o človeka, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

POMB x ODP x ADH

  • POMB = priemerný osobný mzdový bod, ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia, ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Schopnosť pracovať poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  • (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu

Invalidita vznikla v dôsledku stavu, ktorý si privodil poistenec sám požitím alkoholu alebo iných návykových látok, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  • (POMB x ODP x ADH) / 2

alebo (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2

Suma invalidného dôchodku poistenca vo veku do 20 rokov, ktorý nezískal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia, ale

  • bol len dobrovoľne dôchodkovo poistený v rozsahu menej ako rok,
  • získal obdobie dôchodkového poistenia len dodatočným zaplatením poistného na dôchodkové poistenie za obdobie kratšie ako jeden rok, alebo
  • bol dobrovoľne dôchodkovo poistený a získal obdobie dôchodkového poistenia po dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie v celkovom rozsahu kratšom ako jeden rok, sa určí tak, že namiesto POMB sa použije osobný mzdový bod v hodnote 0,67.

Ak ide o poistenca vo veku do 20 rokov, ktorého schopnosť pracovať poklesla o viac ako 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  • 0,67 x ODP x ADH

schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 40 %, ale najviac 70 %, suma invalidného dôchodku sa určí ako

  • (0,67 x ODP x ADH) x miera poklesu %

Príklady výpočtu

Príklad č. 1 Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 5 643 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 2 060 dní, spolu to je 7 703 dní, to znamená 21,1042 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (7 703 : 365 = 21,1042). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,7874, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,7874 × 21,1­042 × 12,6657 = 210,50 eura mesačne Táto suma sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 7,40 eura mesačne na 217,90 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako suma zvýšenia o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo predstavuje 5,50 eura mesačne.

Príklad č. 2 Poistenec bol uznaný za invalidného s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 %. Ku dňu vzniku invalidity získal 14 026 dní obdobia dôchodkového poistenia. Obdobie od vzniku invalidity do dovŕšenia dôchodkového veku predstavuje 1 058 dní, spolu to je 15 084 dní, to znamená 41,3261 roka obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia (15 084 : 365 = 41,3261). Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave je 0,9616, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2019 je 12,6657 eura.

Suma invalidného dôchodku sa určí takto: 0,9616 × 41,3­261 × 12,6657 × 50 % = 251,70 eura mesačne. Táto suma sa následne zvýši o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, teda o 2,6 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu zvýšenia určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy invalidného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu 2018, to znamená najmenej o 4,20 eura mesačne. Invalidný dôchodok je zvýšený o percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, čo je o 6,60 eura mesačne na 258,30 eura mesačne, pretože táto suma je vyššia ako pevná suma zvýšenia 4,20 eura mesačne.

Príklady sú len informatívne.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
1 debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #sociálne poistenie #invalidné dôchodky #invalidné poistenie