Zdravotne postihnutí ľudia dostanú viac peňazí

Životná situácia hendikepovaných ľudí sa zlepší vďaka vyšším sumám životného minima, ale aj novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu.

15.07.2019 12:40
hendikep, príspevky, životné minimum, slepota, Foto:
Polepšia si opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o najbližších.
debata

„Základná dávka pre jednu plnoletú osobu sa zvýšila z doterajších z 205,07 eura mesačne na 210,20 eura,“ informovala Barbora Petrová z tlačového oddelenia ministerstva práce. Jeho valorizácia má tak pozitívny vplyv aj na ťažko zdravotne postihnuté osoby, ktoré poberajú príspevky na kompenzáciu. Ide predovšetkým o peňažný príspevok na prepravu, na kompenzáciu zvýšených výdavkov (diétne stravovanie, hygiena alebo opotrebovanie, prevádzka osobného auta, pes so špeciálnym výcvikom).

Polepšia si aj opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o najbližších. Od 1. júla je peňažný príspevok na opatrovanie u poberateľov v produktívnom veku 430,35 eura mesačne, teda v sume čistej minimálnej mzdy na tento rok.

„Títo ľudia si to nepochybne zaslúžia a zaslúžia si aj viac, pretože nikto nemôže poskytnúť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím lepšiu starostlivosť ako jeho najbližší,“ konštatoval minister práce Ján Richter. Navyše verí, že i v budúcich rokoch kondícia verejných financií umožní do zvýšenia premietnuť aj silný rast minimálnej mzdy.

V prípade opatrovateľa v produktívnom veku jednej osoby s hendikepom príspevok na opatrovanie stúpne o takmer 61 eur, opatrovatelia poberajúci dôchodkovú dávku si prilepšia o viac ako 30 eur.

Zvýšenie by sa malo v tomto roku pozitívne dotknúť v priemere 33 730 opatro­vateľov a 22 650 opatro­vateľov poberajúcich dôchodkovú dávku.

Zvýšila sa aj sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie zo sumy 3,82 eura na sumu 4,18 eura, čo predstavuje v priemere viac o približne 50 eur mesačne.

Zvýšenie príspevkov na opatrovanie a sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie si v druhom polroku tohto roka zo štátneho rozpočtu vyžiada 17,2 milióna eur a v budúcom roku 43,1 milióna eur.

Opakovaný príspevok sa vypláca mesačne pozadu a... Foto: SHUTTERSTOCK
príspevok, hendikep, zranenie, Opakovaný príspevok sa vypláca mesačne pozadu a nevypláca sa mimo Slovenska.

„Vítame každé zvýšenie príspevku na opatrovanie. Minimálnu mzdu však nepovažujeme za adekvátnu fyzickej, ako aj psychickej náročnosti, ktorú si vyžaduje opatrovateľské povolanie,“ uviedla v apríli pre agentúru SITA prezidentka Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) Mária Kovaľová. Ako upozornila, opatrovatelia sú vystavovaní psychickej aj senzorickej záťaži, ktorá zvyšuje ich vyčerpanosť, chorobnosť, syndróm vyhorenia a v neposlednej miere aj chybovosť pri samotnom výkone. „Ak budeme chcieť bezpečné a kvalitné opatrovanie, potom budeme musieť zvýšiť príspevky o ešte raz takú sumu, ako majú opatrovatelia dnes,“ tvrdí. Podobne je to podľa nej aj s osobnou asistenciou. „Celodenné opatrovanie je samo osebe náročné a preto by malo byť kompenzované finančne, aby si opatrovatelia mohli dovoliť v pravidelných intervaloch oddych spojený s rehabilitáciou tela a možno s meditáciou pre dušu,“ uviedla Kovaľová.

„Predpokladom toho, že bude človek uznaný za zdravotne ťažko postihnutého, je, že jeho hendikep má mieru funkčnej poruchy najmenej 50 percent, pričom funkčná porucha je nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov,“ konštatovala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Kedy môžete dostať peňažný príspevok na kompenzáciu a čo musíte splniť

  • základnou podmienkou je, že máte zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %, čím sa stávate osobou s ŤZP
  • ďalšou podmienkou je, že v posudku vydanom oddelením posudkových činností príslušného úradu práce vám bol navrhnutý peňažný príspevok na kompenzáciu
  • jeho poskytovanie je závislé aj od vášho majetku a príjmu za zisťovaný kalendárny rok
  • príspevky na kompenzáciu možno poskytnúť, ak hodnota majetku človeka, ktorý oň žiada, nie je vyššia ako 39 833 eura
  • nárok na príspevky majú tí občania, ktorí majú podľa posudku aspoň 40-percentný pokles schopnosti pracovať, pričom výška príspevku pri niektorých z nich je priamo závislá od miery poškodenia
  • príspevok sa prizná a vypláca od prvého dňa mesiaca, v ktorom sa začalo konanie o príspevku na kompenzáciu
  • opakovaný príspevok sa vypláca mesačne pozadu a nevypláca sa mimo Slovenska
Zdroj: UPSVAR, dh

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #životné minimum #peňažné príspevky #hendikepovaní ľudia