Väčšina rodičov už nemusí doručovať na úrady práce potvrdenia o návšteve školy

Podľa ustanovení zákona na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a tieto údaje si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

02.09.2019 14:04
školáci, škola, vzdelávanie, prvák Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

S účinnosťou od 1.9.2019 sú informačnými systémami verejnej správy na účely tohto zákona aj:

  • centrálny register detí, žiakov a poslucháčov,
  • centrálny register študentov vysokých škôl.

Zároveň podľa zákona o prídavku na dieťa oprávnená osoba (poberateľ prídavku na dieťa) nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.

Preto je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny povinné od 1. septembra 2019 získavať údaje o deťoch, žiakoch a študentoch z dostupného informačného systému rezortu školstva.

V praxi to znamená, že poberatelia prídavkov na dieťa (väčšinou rodičia alebo iné oprávnené osoby) od 1. septembra 2019 už nemusia na úrady práce doručovať papierové potvrdenia o návšteve školy.

Prídavky na dieťa budú vyplatené automaticky v bežnom výplatnom termíne obvyklým spôsobom.

Ak dieťa študuje v zahraničí, ústredie práce o ňom údaje z informačného systému ministerstva školstva nemôže získať. Preto v tomto prípade bude oprávnená osoba povinná predložiť papierové potvrdenie o návšteve školy na základe výzvy príslušného úradu práce.

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #škola #žiak #rodič #úrady práce #návšteva školy