Zdravotne postihnuté deti nemajú dostatočný prístup k predškolskému vzdelaniu

V súčasnosti materské školy nemusia takéto deti prijať, upozornila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, ktorá pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon.

27.09.2019 06:00
deti, škôlka, zdravotne postihnutí, materská... Foto:
Platná právna úprava materským školám neukladá povinnosť zdravotne postihnuté deti prijať.
debata

„Z mojej činnosti pri riešení podnetov dlhodobo vyplýva, že deti so zdravotným postihnutím nemajú dostatočne zabezpečený prístup k predprimárnemu vzdelávaniu, nakoľko len málo materských škôl má vytvorené podmienky na prijatie dieťaťa so zdravotným postihnutím, prípadne sú ochotné takéto podmienky vytvoriť,“ uviedla komisárka. Ako dodala, platná právna úprava materským školám neukladá povinnosť takéto deti prijať, prípadne im vytvoriť vhodné podmienky, a to ani v prípadoch, keď dieťa nemusí byť vzdelávané v špeciálnej materskej škole.

Komisárka poukázala na Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorým je naša krajina viazaná. V ňom sa uvádza, že zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelávanie. „Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany okrem iného zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím neboli na základe svojho postihnutia vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania a aby sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami,“ uviedla Stavrovská.

„Pokiaľ sa zavedie povinné predprimárne vzdelávanie pre deti od piateho roku veku, ale zároveň ostane v platnosti, že dieťa možno prijať na predprimárne vzdelávanie, ak sú v materskej škole vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, obávam sa, že predprimárne vzdelávanie pre deti so zdravotným postihnutím bude ešte viac nedostupné,“ uzavrela komisárka.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #deti so zdravotným znevýhodnením