PORADŇA: Nárok invalidného dôchodcu na dávku v nezamestnanosti

Som na invalidnom čiastočnom dôchodku. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?

31.01.2020 08:45
práca, invalidný dôchodca, vozíčkar, vozík, Foto:
Ak to zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať.
debata

Pokiaľ ste poberateľou invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti pracovať o 70 % alebo menej ako 70 % a ste zamestnaný, pričom z vášho zamestnania vyplýva povinné poistenie v nezamestnanosti, môžete si po ukončení pracovného pomeru uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti. Ak splníte zákonom stanovené podmienky, nárok na dávku v nezamestnanosti vám vznikne.

V zmysle zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, t. j. 730 dní. To znamená, že pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti je potrebné, aby bol poistenec zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (podľa miesta trvalého bydliska) a aby mal splnenú potrebnú dobu poistenia v nezamestnanosti. Splnenie tejto podmienky sa posudzuje ku dňu zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Ak by vaša miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť bola viac ako 70 % alebo ste už dovŕšili dôchodkový vek, povinné poistenie v nezamestnanosti sa na vás nevzťahuje.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #penzia #invalidný dôchodok #podpora v nezamestnanosti #invalidný dôchodca