PORADŇA: Náklady na pohreb prepláca Sociálna poisťovňa len vtedy, ak príčinou úmrtia bol pracovný úraz

Koncom roka 2019 mi zomrel otec. Mám ešte nejakú možnosť uplatniť si náhradu nákladov spojených s pohrebom?

20.02.2020 10:52
dievča, smútok, starosti Foto:
Ilustračné foto.
debata

O preplatenie nákladov na pohreb otca máte možnosť požiadať Sociálnu poisťovňu len v prípade, ak došlo k jeho úmrtiu v dôsledku pracovného úrazu. Ak išlo o pracovný úraz, o preplatenie nákladov požiadajte pobočku Sociálnej poisťovne v mieste sídla zamestnávateľa, u ktorého k pracovnému úrazu došlo. Ak o pracovný úraz v prípade úmrtia Vášho otca nešlo, Sociálna poisťovňa náklady na pohreb neprepláca. Kvôli príspevku na pohreb odporúčame informovať sa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého, príslušný úrad priznáva a vypláca štátne sociálne dávky.

Čo sa týka náhrady nákladov spojených s pohrebom priznávanej Sociálnou poisťovňou v súvislosti s pracovným úrazom, za náklady sa považujú náklady účtované pohrebnou službou, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, náklady na spopolnenie, ak nie sú súčasťou nákladov účtovaných pohrebnou službou, cintorínske poplatky, náklady na zriadenie pomníka alebo náhrobnej tabule, náklady na úpravu hrobu. Nezaopatrené dieťa poškodeného a fyzická osoba, ktorá s poškodeným ku dňu jeho smrti žila v domácnosti, majú nárok aj na nahradenie výdavkov na smútočné ošatenie a náhradu cestovných výdavkov na prepravu z miesta trvalého pobytu na miesto pohrebu a späť.

Žiadosť o priznanie náhrady nákladov spojených s pohrebom možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Úrazové poistenie – Formuláre, k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenia o vynaložených nákladoch.

Maximálna výška sumy náhrady nákladov spojených s pohrebom v roku 2020 predstavuje 2 870,40 eura. Nárok na výplatu dávku sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, za ktorý dávka patrila.****

Zdroj: Sociálna poisťovňa

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #pohreb #Úrad práce #náklady na pohreb