Koľko stojí kolaudačné rozhodnutie

, 24.03.2020 09:00
bytový dom, bytovka, panelák, kolaudácia
Ilustračné foto. Autor: ,

... na stavby na bývanie, na stavebné úpravy a na ostatné stavby? Kto je oslobodený?

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie
1. rodinný dom..........­.............­.............­.............­.........35 e­ur
2. bytový dom..........­.............­.............­.............­........120 e­ur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .............­............25 e­ur
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2........­.............­.............­........50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie
1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu....­.............­.25 eur
2. bytových domov........­.............­.............­.............­.............­.............. 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . 20 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám
1. garáže s jedným alebo dvoma miestami . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . 30 eur
2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť . . . . . . . . .. . . . . 30 eur
3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 eur
4. na spevnené plochy a parkoviská . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . 30 eur
5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .. . 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) . . . . . .. . . . 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade
do 50 000 eur vrátane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 eur
nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane . . . . . . . . 120 eur
nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane . . . . . . . 250 eur
nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane . . . . . . 400 eur
nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane . . . 530 eur
nad 10 000 000 eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 eur

Oslobodenie

Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Poznámky:

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok.

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#správne poplatky #kolaudačné rozhodnutie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku