Koľko zaplatíte za vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu a pasu

Koľko zaplatíte za vydanie občianskeho, vodičského preukazu či pasu? Pri pase hrá svoju rolu vek. Kto je od poplatkov oslobodený?

25.03.2020 10:00
pas, cestovanie, cestovný pas, slovensko,... Foto:
Ak bude občanovi nad 16 rokov pas vydaný v základnej lehote 30 dní, tak ušetríte 33 eur alebo 66 eur.
debata

Občiansky preukaz

  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur,
  • podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok,
  • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou na tento účel zriadenou 3 eurá + základný poplatok.

Oslobodenie od poplatkov

  • od správnych poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 (napr. po skončení doby platnosti občianskeho preukazu) a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch,
  • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • od poplatkov je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Cestovný pas

Ako ušetriť: žiadosť o vydanie cestovného dokladu treba podať tak, aby ste nemuseli platiť poplatok za urýchlené vydanie v lehote do 10 alebo 2 pracovných dní. Ak bude občanovi nad 16 rokov pas vydaný v základnej lehote 30 dní, tak ušetríte 33 eur alebo 66 eur. O toľko viac by ste zaplatili, ak by ste žiadali o urýchlené vydanie do 10 alebo 32 pracovných dní.

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

do 30 dní 33 eur
do 10 pracovných dní 66 eur
do 2 pracovných dní 99 eur

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

do 30 dní 13 eur
do 10 pracovných dní 26 eur
do 2 pracovných dní 39 eur

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

do 30 dní 8 eur
do 10 pracovných dní 16 eur
do 2 pracovných dní 24 eur.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov

do 30 dní 16,50 eura
do 10 pracovných dní 33 eura
do 2 pracovných dní 49,50 eura

Občan od 6 do 16 rokov

do 30 dní 6,50 eura
do 10 pracovných dní 13 eura
do 2 pracovných dní 19,50 eura

Občan mladší ako 6 rokov

do 30 dní 4 eurá
do 10 pracovných dní 8 eur
do 2 pracovných dní 12 eur

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

do 30 dní 30 eur
do 10 pracovných dní 60 eur
do 2 pracovných dní 90 eur

Občan mladší ako 16 rokov

do 30 dní 8 eur
do 10 pracovných dní 16 eur
do 2 pracovných dní 24 eur

Oslobodenie od poplatku:

  • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
  • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Vodičský preukaz

Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu 6,50 eura

Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby staršie ako 65 rokov, ktorým sa vodičský preukaz vydáva s platnosťou na päť rokov, a osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo v medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #vodičský preukaz #správne poplatky #občiansky preukaz #cestovný doklad