Koľko zaplatíte za pobytové žiadosti

Čo stojí udelenie prechodného pobytu, trvalého pobytu, modrej karty EÚ, tolerovaného pobytu, cudzineckého pasu atď.?

26.03.2020 11:00
rodina, dom radosť, kľúč, bývanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel
1. podnikania alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 232 eur
2. zamestnania alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania – 33 eur
4. osobitnej činnosti alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 99,50 eura
5. zlúčenia rodiny alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 66 eur

b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie- 165,50 eura

c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu – 165,50 eura

d) Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu na účel:
1. podnikania alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 132,50 eura
2. zamestnania alebo zákona o pobyte cudzincov – 99,50 eura
3. sezónneho zamestnania – 16,50 eura
4. osobitnej činnosti podľa zákona o pobyte cudzincova – 33 eur
5. zlúčenia rodiny alebo podľa zákona o pobyte cudzincov – 66 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl – 33 eur

e) Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie – 99,50 eura

f) Vydanie
1. dokladu o pobyte – 4,50 eura
2. dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní – 24,50 eura

g) Vydanie dokladu o pobyte:
1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad – 16,50 eura
2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní – 36,50 eura
3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov – 33 eur
4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní – 53 eur

h) Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel – 3 eurá

i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu – 99,50 eura

j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu – 33 eur

k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky – 3 eurá

l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi – 33 eur

m) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov – 13 eur

n) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov – 8 eur

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #trvalý pobyt #pobyt #správne poplatky