Pandémia: Zmeny v sociálnej oblasti. Ako žiadať o dávky?

Po dávkach ošetrovné a nemocenské dostali v parlamente zelenú aj ďalšie opatrenia pre zamestnancov, rodiny, nezamestnaných aj zdravotne ťažko postihnutých v čase pandémie koronavírusu. Ide o zmeny v Zákonníku práce či v oblasti sociálneho poistenia.

21.04.2020 00:02
žena, práca, kancelária, problém, starosti Foto:
Počas pandémie koronavírusu je možné pružnejšie využívať pracovný čas.
debata

Napríklad príspevok na starostlivosť o dieťa sa rodičovi bude poskytovať aj v prípade, že starostlivosť o dieťa nebude poskytovaná celý mesiac, napr. z dôvodu choroby dieťaťa, resp. mimoriadnych opatrení.

„Urobili sme isté úpravy pri organizácii pracovného času, nariaďovaní dovolenky, pravidiel práce z domu aj pri náhrade mzdy pri prekážke v práci. Tieto zmeny pomôžu rýchlejšie reagovať na vzniknutú situáciu a pomôžu udržať pracovné miesta,“ priblížil opatrenia minister práce Milan Krajniak.

Zmenilo sa poskytovanie náhrady mzdy u zamestnávateľa, ktorý musel z dôvodu pandémie pozastaviť výrobu alebo obmedziť činnosť. Keďže ide o prekážku v práci na jeho strane, nemusí poskytovať zamestnancom náhradu mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy, ale 80 %. Najmenej to však musí byť vo výške minimálnej mzdy. Počas pandémie koronavírusu bude zároveň možné pružnejšie využívať pracovný čas.

Zvyšuje sa aj ochrana zamestnancov pred prepustením. Ochranná doba, keď nesmie dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď, sa rozširuje aj o dobu, počas ktorej zamestnanec ošetruje dieťa. Znamená to napríklad, že zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnankyni v čase, keď je doma s dieťaťom, ktoré nemôže chodiť do školy.

Ďalšia pomoc smeruje k nezamestnaným a rodičom detí, ktoré nestihli dať dieťa do škôlky pred ich uzavretím. "Poberateľom dávky v nezamestnanosti, ktorým má čerpanie skončiť v krízovom období, predlžujeme dobu poberania o jeden mesiac. Ak to bude nevyhnutné, tak bude môcť vláda podľa ďalšieho vývoja v krízovom období uznesením alebo nariadením vlády rozhodnúť o predĺžení doby čerpania dávky o ďalší mesiac a podobne,“ vysvetlil Krajniak. V tomto roku by výdavky na dávky v nezamestnanosti mali po tomto kroku stúpnuť o 14,6 milióna eur, pričom obdobie poberania nezamestnaneckej dávky by sa malo predĺžiť približne 28-tisíc nezamestnaným.

Zmeny nastali aj v prípade opatrovateľského príspevku a príspevku na osobnú asistenciu. Po novom sa nekráti opatrovateľský príspevok v prípade, že opatrovaný alebo opatrovateľ bude v nemocnici. Lehota bola predĺžená z 30 na 150 dní. "Ide o situácie, keď je opatrovaná osoba s hendikepom hospitalizovaná alebo keď je v nemocnici opatrovateľ, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže vykonávať opatrovanie, napríklad z dôvodu vlastného ochorenia,“ priblížilo pre TASR ministerstvo práce.

Pokiaľ ide o príspevok na osobnú asistenciu, po novom ju môže počas pandémie vykonávať aj príbuzný, ktorý asistentom doteraz nemohol byť, a to až 10 hodín denne. Osobnú asistenciu tak budú môcť napríklad vykonávať rodič, manžel, manželka, deti, vnuci alebo aj súrodenci.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok na opatrovanie #dávky v nezamestnanosti #dávky od štátu #koronavírus