Poplatky za vydanie cestovného dokladu

Koľko zaplatíte za nový pas? Čo treba robiť, ak pas stratíte alebo vám ho ukradnú?

25.06.2020 08:00
kamaráti, partia, cestovanie, radosť Foto:
Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi.
debata

Občan starší ako 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní – 33 eur
 • do 10 pracovných dní – 66 eur
 • do 2 pracovných dní – 99 eur

Občan od 6 do 16 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu:

 • do 30 dní – 13 eur
 • do 10 pracovných dní – 26 eur
 • do 2 pracovných dní – 39 eur

Občan mladší ako 6 rokov zaplatí za vydanie cestovného pasu

 • do 30 dní – 8 eur
 • do 10 pracovných dní – 16 eur
 • do 2 pracovných dní – 24 eur.

Občan, ktorému sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí, uhradí správny poplatok vo výške polovice príslušnej sadzby. Ak občan žiada o zapísanie tohto údaja, je potrebné predložiť doklad „Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom“. Po predložení predmetného dokladu za vydanie cestovného pasu ako náhrady za platný cestovný pas pri zápise údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí uhradí správny poplatok vo výške:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní – 16,50 eura
 • do 10 pracovných dní – 33 eur
 • do 2 pracovných dní – 49,50 eura

Občan od 6 do 16 rokov

 • do 30 dní – 6,50 eura
 • do 10 pracovných dní – 13 eur
 • do 2 pracovných dní – 19,50 eura

Občan mladší ako 6 rokov

 • do 30 dní – 4 eurá
 • do 10 pracovných dní – 8 eur
 • do 2 pracovných dní – 12 eur

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Občan starší ako 16 rokov

 • do 30 dní – 30 eur
 • do 10 pracovných dní – 60 eur
 • do 2 pracovných dní – 90 eur

Občan mladší ako 16 rokov

 • do 30 dní – 8 eur
 • do 10 pracovných dní – 16 eur
 • do 2 pracovných dní – 24 eur

Oslobodenie od poplatku:

 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • od poplatku sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.

Strata alebo odcudzenie cestovného dokladu

Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo, prípadne ktorémukoľvek inému oddeleniu dokladov alebo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru.

Ak občan stratí alebo mu odcudzia cestovný pas v zahraničí, je povinný ohlásiť bezodkladne túto stratu alebo odcudzenie na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky a po návrate do Slovenskej republiky tiež príslušnému oddeleniu dokladov, ktoré cestovný pas vydalo.

Ak občan pri ohlásení predkladá doklad o strate alebo odcudzení cestovného pasu v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, priloží aj jeho osvedčený preklad do štátneho jazyka (informácie o zastupiteľských úradoch sú dostupné na www.mzv.sk).

Občan, ktorý nemá iný platný cestovný doklad, požiada zastupiteľský úrad Slovenskej republiky o vydanie náhradného cestovného dokladu na návrat do Slovenskej republiky. Ak v danej krajine nie je zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, občan požiada o vydanie náhradného cestovného dokladu EÚ ktorýkoľvek zastupiteľský úrad štátu EÚ. Vystavenie náhradných cestovných dokladov je na počkanie. Ak občan neohlási bezodkladne stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 331 eur.

Pred cestou do cudziny sa odporúča urobiť fotokópiu stránky pasu s osobnými údajmi. To pomáha pri zablokovaní dokladov, keďže občan Slovenska môže byť držiteľom dvoch cestovných pasov a zväčša si nepamätá číslo pasu, ktorý stratil. Polícia pas potom zablokuje a oznámi to ďalším krajinám cez Europol alebo Interpol, zablokovanie trvá niekoľko hodín.

Cestovný pas sa eviduje ako odcudzený, ak držiteľ stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky a cestovný pas neodovzdal.

Poplatky

Pri strate, odcudzení alebo poškodení platného cestovného pasu bez ohľadu na vek jeho držiteľa sa pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu vyberie zvýšený správny poplatok. Zvýšený správny poplatok za odcudzenie cestovného pasu sa nevyberie, ak sa cestovného pasu zmocnila násilím iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru.

Zvýšené správne poplatky

Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie dvojnásobok príslušnej sadzby.

Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie päťnásobok príslušnej sadzby.

Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa vyberie desaťnásobok príslušnej sadzby.

Pri urýchlenom vydaní cestovného pasu pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti sa jednotlivé položky spočítavajú.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pas #cestovný doklad