Potrebujete notára alebo advokáta?

Každý sa môže ocitnúť v situácii, v ktorej si bez pomoci právnika neporadí. Nemusí ísť pritom len o súdny spor.

21.07.2020 10:00
právnici, notár, odborník, oblek, kravata,... Foto:
Ak potrebujete napríklad spísať zmluvu, poradí vám advokát aj notár.
debata

Notári a advokáti poskytujú rôzne služby. Obrátiť sa na notára je potrebné pri osvedčovaní právne významných skutočností, ako je napríklad osvedčenie o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny, o pravosti podpisu na listine alebo o vyhlásení o vydržaní. Notári pomáhajú riešiť aj problémy s dedičstvom, poradia v súvislosti s usporiadaním majetku, ale aj pri podnikateľskej činnosti. Ak sa napríklad rozhodnete spísať darovaciu zmluvu, je dobré poradiť sa s notárom alebo si ju nechať vypracovať priamo u neho. "Darovacia zmluva chráni obe strany, a preto by sa mala stať súčasťou každého väčšieho daru. Ide o obojstranný právny úkon, ktorý je neplatný v prípade, ak sa má plniť až po darcovej smrti. Darca je povinný pri ponuke daru upozorniť na chyby, o ktorých vie. Inak má obdarovaný právo dar vrátiť. Toto právo platí len vtedy, ak ide o chyby, ktoré mal predmet daru pri darovaní, nie v prípade chýb, ktoré sa vyskytli neskôr. Zmluva musí spĺňať náležitosti určené zákonom. Ak chcete mať právnu istotu, spíšte notársku zápisnicu, ktorá je verejnou listinou. Navštívte notára, aby ste sa vyhli budúcim problémom,“ uvádza Notárska komora SR.

Notári pomáhajú aj v oblasti majetkových otázok. Poradia s rozšírením alebo zúžením zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov ako aj pri jeho delení. Využiť ich služby možno nielen vtedy, ak žijete v manželskom zväzku, ale najmä vtedy, ak s partnerom nie ste zosobášení. V prípade manželstva mnoho situácií rieši zákon, ale ak žijete bez sobášneho listu, mali by ste si odpovedať na všetky otázky typu „čo bude ak…“ „To isté platí aj o homosexuálnych pároch, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. Partnerstvo a manželstvo stále nie sú z právneho hľadiska rovnoprávne inštitúcie. V prípade problémov, ktoré so sebou prináša život, notárska zápisnica vyrieši otázky ohľadom dedenia a následného finančného zabezpečenia partnerov,“ podotýka Notárska komora SR.

Pomôcť vám môže aj advokát. Väčšina ľudí s návštevou advokáta váha a obracia sa na neho až v prípade, keď hrozí súdny spor. Práve návšteva advokátskej kancelárie ale môže zabrániť, aby sa váš konkrétny problém dostal až pred sudcu. „Advokát vám môže svojimi znalosťami a poskytnutou službou pomôcť ako v prípade sporového konania, tak aj v prípade nesporového konania,“ hovorí Juraj Bilický, advokát z advokátskej kancelárie Bilický.

Potrebu využitia služieb advokáta pociťujú klienti podľa Bilického aj v prípadoch, keď stoja pred dôležitým rozhodnutím a nie sú si istí svojím právnym postavením. V nadväznosti na uvedené vie advokát poskytnúť právne služby, ktoré spočívajú najmä v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, v obhajobe v trestnom konaní, v poskytovaní právnych rád, v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, v spisovaní listín o právnych úkonoch, v ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci, v správe majetku klientov, ako aj v spracúvaní právnych rozborov. Výhodou využitia služieb advokáta je aj jeho právna a disciplinárna zodpovednosť za správne poskytnutú právnu službu, ktorá je povinne poistená pre prípad spôsobenej škody.

Kto vám pomôže?

Ak potrebujem spísať zmluvu, idem za: advokátom alebo notárom

Ak potrebujem zastupovať na súdnom pojednávaní, idem za: advokátom

Ak potrebujem obhajovať v trestnom konaní, idem za: advokátom

Ak sa chcem vyvarovať zdĺhavého súdneho konania, idem za: mediátorom alebo rozhodcom

Ak mi dlžník nechce vyplatiť peniaze napriek tomu, že mi ich súd priznal v platobnom rozkaze, idem za: exekútorom

Ak chcem podať trestné oznámenie, idem za: prokurátorom alebo policajtom

Ak potrebujem právnu radu a nemám na ňu peniaze, idem do: Centra právnej pomoci

Ak potrebujem overiť pravosť podpisu alebo fotokópie, idem za: notárom alebo na matriku.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #právnik #advokát #notár