Výmena zdravotnej poisťovne: Ktorú si vybrať?

, 03.09.2020 08:00
doktor, rodina, úsmev, poistenie
Ilustračné foto. Autor:

Odmietla vám vaša zdravotná poisťovňa preplatiť liečbu? Nemôžete sa dostať k liekom, ktoré potrebujete? Čakáte dlho na vyšetrenia? Neschválila vám vaša poisťovňa kúpeľnú liečbu? Do konca septembra ju môžete vymeniť.

"Ak chce poistenec zmeniť zdravotnú poisťovňu od 1. januára 2021, prihlášku musí podať do 30. septembra 2020,“ informuje Radoslava Muchová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. "Poistenci môžu zmeniť zdravotnú poisťovňu raz do roka, preto by si zmenu mali dobre zvážiť a nekonať unáhlene. Prihlášku na zmenu je potrebné do novej poisťovne podať najneskôr 30. septembra. Ak to do stanoveného termínu nestihnú, poistencami novej zdravotnej poisťovne sa stanú až od 1. januára 2022,“ približuje podmienky prepoistenia.

Prečo a kedy sa oplatí zmeniť zdravotnú poisťovňu? Ľudia zvyčajne menia poisťovňu podľa toho, či ich lekár má s danou poisťovňou uzavretú zmluvu, ale aj podľa toho, či poisťovňa prepláca napríklad plánovaný operačný zákrok. Zmenu si však treba dobre zvážiť a netreba sa unáhliť. Vplyv na výber môžu mať aj skúsenosti rodiny či známych. Rozhodnutie môže ovplyvniť aj ponuka nadštandardných produktov či služieb. Pri výbere si ale treba overiť napríklad aj to, koľko má poisťovňa zmluvných poskytovateľov v jeho regióne, ako dlho sa v nej čaká na zákrok, ako hospodári s vybraným poistným a podobne.

O zmene zdravotnej poisťovne s Mariánom Búlikom z OVB Allfinanz Slovensko.

Prihláška musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Podať ju je možné osobne v pobočke poisťovne, poštou alebo elektronicky. Pri podaní poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky, ktorým musí byť najneskôr 30. september. V prípade podania elektronickou formou by si mal poistenec v zdravotnej poisťovni overiť, dokedy je možné využiť túto formu, pretože zdravotná poisťovňa musí do 30. septembra zabezpečiť na prihlášku aj podpis poistenca (platí pre prípady, keď poistenec nedisponuje elektronickým podpisom).

Radoslava Muchová upozorňuje, že pri vypĺňaní prihlášky by si mali poistenci dávať pozor napríklad na preklepy v mene a priezvisku, na chyby v rodnom čísle a dátume narodenia. "Ide o chyby, pre ktoré nie je možné prihlášku akceptovať. Rovnako dôležitý je podpis – nepodpísaná prihláška je neplatná,“ prízvukuje.

Nie je výnimkou ani fakt, že poistenca niekto prepoistí bez jeho vedomia. "Ak poistenec zistí, že bol prepoistený bez jeho vedomia, mal by ako prvú kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený. Ak má námietky voči postupu zdravotnej poisťovne, napríklad ak by odmietla späťvzatie prihlášky, môže podať podnet na úrad a požiadať o preverenie postupu zdravotnej poisťovne. V minuloročnej kampani bolo takýchto podnetov na nezákonné prepoistenie 45. V tohtoročnej kampani zatiaľ takéto podnety neevidujeme,“ približuje Muchová.

Dá sa žiadosť aj vziať späť? "Poistenec je oprávnený vziať späť podanú prihlášku bez uvedenia dôvodu do 30. septembra. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, v ktorej bola podaná prihláška. Zdravotná poisťovňa musí žiadateľovi vyhovieť,“ uvádza Radoslava Muchová.

Pokiaľ ide o povinnosti, tie má pri zmene zdravotnej poisťovne len poistenec, ktorý je zamestnancom. "Ide o povinnosť oznámiť zamestnávateľovi (resp. všetkým, ak ich má viac) zmenu zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2021. Za nesplnenie tejto povinnosti môže úrad uložiť poistencovi pokutu vo výške 331 eur,“ upozorňuje hovorkyňa.

Od januára tohto roka zmenilo zdravotnú poisťovňu 242 214 poistencov. Najviac poistencov získala Union zdravotná poisťovňa (+76 782) a, naopak, najviac ich stratila Všeobecná zdravotná poisťovňa (-145 076).

Otázky a odpovede o prepoistení

Ako sa mám prihlásiť do novej zdravotnej poisťovne?
Stačí, ak vyplníte prihlášku. Môžete ju poslať písomne – poštou na adresu zdravotnej poisťovne, do ktorej sa chcete prihlásiť, telefonicky, e-mailom alebo osobne v pobočke či expozitúre do 30. septembra.

Aké doklady k tomu potrebujem?
Vyplnenú prihlášku a platný občiansky preukaz.

Od akého dátumu budem poistencom novej zdravotnej poisťovne?
Ak chcete, aby vám poistný vzťah vo vybranej zdravotnej poisťovni vznikol od 1. 1. 2021, treba prihlášku na zmenu podať vo vybranej zdravotnej poisťovni najneskôr do 30. 9. 2020.

Môžem vziať prihlášku späť?
Poistenec, ktorý si podal prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a svoje rozhodnutie zmenil, je oprávnený vziať späť podanú prihlášku v lehote do 30. septembra kalendárneho roka bez uvedenia dôvodu. Späťvzatie musí byť podané písomne v zdravotnej poisťovni, ktorej bola doručená prihláška. Zdravotná poisťovňa vám musí vyhovieť.

Treba sa odhlásiť zo starej zdravotnej poisťovne?
Nie, netreba.

Kedy dostanem novú kartičku poistenca?
Ak podáte podpísanú prihlášku do poisťovne do 30. septembra, zdravotná poisťovňa je povinná v priebehu decembra potvrdiť prihlášku a zaslať preukaz poistenca.

Čo treba urobiť so starou kartičkou?
Novelou zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení sa poistencom zrušili niektoré povinnosti súvisiace so zmenou zdravotnej poisťovne a jednou z nich je aj povinnosť preukázateľne vrátiť preukaz poistenca svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Môže zdravotná poisťovňa odmietnuť prihlášku?
Zdravotná poisťovňa odmietne potvrdenie prihlášky v dvoch prípadoch. Prvým je, ak prihláška bola skôr podaná aj v inej zdravotnej poisťovni. Druhý prípad nastáva vtedy, keď zaniká a vzniká poistenie v rovnakom kalendárnom roku. V prípade zániku a vzniku verejného zdravotného poistenia počas toho istého kalendárneho roka totiž musí poistenec podať prihlášku v tej zdravotnej poisťovni, v ktorej bol poistený naposledy.

Prečo vôbec musím platiť poistné?
Na Slovensku funguje solidárny systém zdravotnej starostlivosti. Ten zabezpečuje rovnakú zdravotnú starostlivosť každému bez ohľadu na výšku jeho príjmu. Preto preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie odvádza každý občan. Buď on sám, jeho zamestnávateľ alebo za svojich poistencov odvádza poistné štát.

Aké mám povinnosti pri zmene zdravotnej poisťovne?
Oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do 8 dní od zmeny, za nesplnenie povinnosti môže úrad uložiť pokutu až do výšky 331 eur, oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára, ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške. Táto oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na zamestnanca, za ktorého túto skutočnosť oznamuje zamestnávateľ podľa § 24 zákona č. 580/2004. Zmenu zdravotnej poisťovne musíte oznámiť aj poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým máte uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti – všeobecný lekár aj špecialisti (zubár, gynekológ, urológ a pod.).

Ako mám postupovať, ak chcem poistiť novorodenca?
Na poistenie novorodenca máte lehotu 60 dní od pôrodu. Dovtedy je bábätko "poistené“ v zdravotnej poisťovni matky. Povinne verejne zdravotne poistenou osobou je na Slovensku každé dieťa hneď po narodení. Najneskôr do 60 dní rozhodnú rodičia, v ktorej poisťovni bude dieťa poistené a do ktorej teda podajú prihlášku. Nemusí to byť poisťovňa matky ani poisťovňa otca. Na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne treba vyplniť prihlášku poistenca, rodný list dieťaťa a tiež občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu.

Musím zmenu zdravotnej poisťovne oznámiť Sociálnej poisťovni?
Zmenu netreba oznamovať. Údaj o zmene zdravotnej poisťovne je pre Sociálnu poisťovňu bezpredmetný, zamestnanci ho oznamujú svojmu zamestnávateľovi, aj to však až k 1. januáru, teda k termínu, keď dochádza k platnosti zmeny zdravotnej poisťovne, pre ktorú sa občania mohli rozhodnúť do 30. septembra. Sociálna poisťovňa nerieši ani žiadne otázky súvisiace so zdravotným poistením zahŕňajúcim zdravotnú starostlivosť a nárok na zdravotnícke pomôcky.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
#zdravotná poisťovňa #prepoistenie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku