Vybavujete stavebné povolenie? Pozor dajte na prílohy k žiadosti

Stavebné povolenie je dokument, bez ktorého v súčasnosti nemôžete začať stavať rodinný dom ani stavby vyžadujúce práve toto povolenie. Vybaviť si ho môžete sami, obrátiť sa dá aj na špecializovanú firmu.

, 19.03.2021 10:00
dom, stavba, snívanie, plánovanie, manželia,... Foto:
Ilustračné foto.

Ak sa pustíte do zháňania potrebného dokumentu na vlastnú päsť, nechajte si dostatočnú časovú rezervu. Nie v každom prípade sa môžete spoľahnúť na to, že stavebný úrad dodrží zákonnú lehotu na vydanie povolenia. Stavebné úrady najmä vo väčších mestách evidujú mnoho žiadostí, ktoré v mnohých prípadoch kapacitne prevyšujú ich možnosti.

Pozor si treba dať aj na prílohy, ktoré treba priložiť k žiadosti o stavebné povolenie. Žiadosti klientov nie sú vždy kompletné a nemožno ich vyriešiť, kým sa nedoplnia. Lehota na vydanie rozhodnutie sa tým opäť predlžuje. V praxi to znamená, že každá inštitúcia, od ktorej potrebujete vyjadrenie, má na to určitý čas, väčšinou 30 dní, a k tomu treba opäť pripočítať lehotu, ktorú ma na vyjadrenie stavebný úrad.

Zabúdať netreba ani na to, že na miestnych pobočkách niektorých inštitúcií nič nevybavíte, pretože tam je len podateľňa, z ktorej ide všetko do centrály, väčšinou v krajskom meste.

Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia, neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, môže stavebný úrad vyzvať stavebníka, aby žiadosť doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Úrad ho zároveň upozorní, že v opačnom prípade stavebné konanie zastaví.

Úrad môže stavebné konanie zastaviť vo viacerých prípadoch, ale všetky musia byť v súlade so zákonom. Urobiť tak môže, ak žiadateľ nepredložil dokumentáciu vypracovanú oprávnenou osobou, nepreukázal požadované náležitosti žiadosti o stavebné povolenie, nedoplnil žiadosť v určenej lehote alebo neuviedol v určenej lehote predloženú dokumentáciu do súladu s podmienkami územného rozhodnutia. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak stavebník vzal žiadosť o stavebné povolenie späť alebo začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak budete mať všetky vyjadrenia a potrebné dokumenty pokope, môžete znova navštíviť stavebný úrad. Stavebný úrad, ak bude všetko v poriadku, do tridsiatich dní zvolá stavebné konanie. Ak stavebné konanie nebude z nejakého dôvodu prerušené, tak stavebný úrad stavebné povolenie vydá. Ak sa do 15 dní nik zo zúčastnených neodvolá, nadobúda stavebné rozhodnutie právoplatnosť.

V stavebnom povolení učí úrad podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebné povolenie stráca platnosť dva roky od dátumu svojho vydania, pokiaľ sa v tejto lehote s predmetnou stavbou nezačalo. Stavebný úrad však môže v odôvodnených prípadoch určiť na začatie stavby dlhšiu lehotu, teda stavebné povolenie môže mať dlhšiu platnosť.

Mnohí stavebníci sa rozhodujú pre druhú možnosť, ako vybaviť povolenie a zvolia si špecializovanú firmu, ktorá koná na úradoch za nich a stavebné povolenie im dodá takzvane na kľúč. Počítať však treba s tým, že za ušetrený čas si treba priplatiť a v závislosti od náročnosti bude táto služba klienta stáť pri rodinných domoch od tristo eur vyššie, pri niektorých povoleniach sa suma môže vyšplhať až do výšky okolo tisíc eur.

Firma vybavuje stavebné povolenia na základe objednávky klienta alebo mandátnej zmluvy. Klient odovzdáva pri podpise zmluvy vypracovanú projektovú dokumentáciu. Firma dokumentáciu skontroluje a na prípadné nedostatky klienta upozorní. Predíde sa tak predlžovaniu lehoty na vydanie povolenia preto, že klient musí dopĺňať chýbajúce dokumenty. Takisto sa firma zameriava na vyjadrenia účastníkov konania, aby sa predišlo prípadným susedským sporom. Firmy vedia odhadnúť, kedy môžu nastať námietky zo strany susedov, prípadne až ich odvolania na stavebný úrad, a tým sa opäť predĺži doba vydania stavebného povolenia. Firmy dokážu aj zohnať prílohy a vyjadrenia potrebné k žiadosti o vydanie stavebného povolenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy
debata chyba
Viac na túto tému: #stavebné povolenie