Poradňa: Výpoveď a predčasná penzia či dávka v nezamestnanosti?

V práci som dostal výpoveď k 1. máju. Podľa kalkulačky, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne už mám nárok na predčasný dôchodok. Odpracovaných mám 32 rokov. Oplatí sa mi viac ísť na predčasný dôchodok alebo najprv 6 mesiacov čerpať dávku v nezamestnanosti?

15.03.2021 11:14
pracujúci penzisti, senior, telefonovanie Foto:
Ilustračné foto.
debata

O tom, čo je výhodnejšie, sa každý rozhodujete sám na základe svojej životnej situácie. Keďže informácie v otázke nie sú dostatočné na presnú odpoveď, odpovedáme len všeobecne: Predčasný starobný dôchodok sa zníži za každých začatých 30 dní od vzniku nároku na jeho výplatu do dovŕšenia dôchodkového veku o 0,5 %. To znamená, že ak by ste išli do predčasného starobného dôchodku presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, predčasný starobný dôchodok by sa vám znížil o 12,5 %. Ak by ste najprv 6 mesiacov poberali podporu v nezamestnanosti a až potom by ste požiadali o predčasný starobný dôchodok, znížil by sa vám o 9,5 %.

Doba poberania dávky v nezamestnanosti nie je obdobím dôchodkového poistenia. Nebude sa vám preto hodnotiť pre výpočet sumy dôchodku. Túto dobu je možné zhodnotiť len vtedy, ak by ste si platili dobrovoľné dôchodkové poistenie. Poistenie za dobu evidencie na úrade práce je možné doplatiť aj dodatočne, a to napríklad pri priznaní dôchodku. V tomto prípade sa bude pre výpočet dôchodku hodnotiť obdobie dôchodkového poistenia. Nebude sa však hodnotiť vymeriavací základ, z ktorého bolo odvedené poistné a to preto, lebo pre výpočet sumy dôchodku sa hodnotia vymeriavacie základy spravidla od roku 1984 do posledného roku pred vznikom nároku na dôchodok, čo by vo vašom prípade boli roky 1984 až 2020.

V súvislosti s predčasným starobným dôchodkom ešte upozorňujeme, že jednou z podmienok nároku na tento dôchodok je, že suma dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Suma životného minima od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 predstavuje 214,83 eura.

Odpovedala: Zuzana Dvoráková, hovorkyňa Sociálnej poisťovne

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #penzia #predčasný dôchodok #podpora v nezamestnanosti #suma penzie