Nedohodli ste sa na rozdelení dedeného majetku?

Takéto prípady sú veľmi časté. Čo robiť?

, 05.05.2021 10:00
ľudia, skupina, hádka, rozhovor Foto:
Ak sa dedičia nedohodnú, môžu podať žalobu.
debata

Ak sa dedičia pri delení dedičstva dohodnú, tak sa dedičské konanie, ktoré sa začalo po 1. júli 2016, končí uznesením, ktoré vydáva notár. Dedičia dostanú dedičské rozhodnutie, na základe ktorého po nadobudnutí právoplatnosti možno vykonávať administratívne úkony potrebné na zmenu v rôznych evidenciách (prepis účtu v banke, zmeny vlastníka vozidla, zmeny v evidencii nehnuteľností…)

Dedičia si môžu svoje právo na podanie žiadosti o pokračovanie v konaní o dedičstve ponechať, osvedčenie o dedičstve nadobúda vtedy právoplatnosť uplynutím lehoty pätnástich dní od jeho vydania. Počas plynutia lehoty môže ktorýkoľvek z dedičov požiadať súd o pokračovanie v konaní.

Ak sa dedičia nedohodnú, môžu podať žalobu. Najčastejšími žalobami v dedičskom konaní sú žaloby o neplatnosť závetu, listiny o vydedení a dôvodov vydedenia, prípadne žaloba o to, či určitý majetok do dedičstva patrí alebo nie.

Video
Všetko o dedičskom konaní s advokátkou Janou Alušíkovou z právnickej kancelárie MPH - publikované 18. septembra 2020.

V prípadoch sporov o to, ak niekto tvrdí, že je dedičom a popiera dedičské právo iného dediča, súd vyšetrí podmienky dedičského práva a koná ďalej s tým, u koho sa domnieva, že je dedičom. Ak však rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou.

Mali by ste vedieť

Ak je len jeden dedič, súd mu potvrdí, že dedičstvo nadobudol.

Ak je dedičov viac, vyrovnajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou.

Dedičskú dohodu musia uzatvoriť všetci dedičia, aj čo sa týka celého predmetu dedičstva. Dohodnúť sa teda musia o všetkom zdedenom majetku.

Ak dohoda neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli.

Ak nedôjde k dohode, súd potvrdí nadobudnutie dedičstva tým, ktorých dedičské právo bolo preukázané.

Súd potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov.

Ak sa neuzavrie dohoda medzi dedičmi, Občiansky zákonník upúšťa od toho, aby súd medzi nimi vykonal vyrovnanie (to značí, aby medzi nich delil majetok). V týchto prípadoch súd dedičom, ktorým sa preukázalo dedičské právo, potvrdí nadobudnutie dedičstva, a to podľa ich podielov.

Súd v uznesení o dedičstve

a) potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi alebo

b) potvrdí, že dedičstvo, ktoré nenadobudol žiadny dedič, pripadlo štátu alebo

c) schváli dohodu o vyrovnaní dedičstva alebo dohodu o prenechaní predlženého dedičstva na úhradu dlhov alebo

d) potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov, ak medzi účastníkmi nedôjde k dohode, alebo vykoná vyrovnanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol alebo

e) neschváli dohodu o vyrovnaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov alebo vykoná vyrovnanie medzi dedičmi a rozhodne o tom, čo ktorý z dedičov nadobudol.

Video
Na otázky o testamente odpovedá advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie MPH - publikované 25. septembra 2020.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedenie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy