Pokračovanie článku: Darovali ste dom? Ako v ňom ďalej môžete bývať

Zrušenie vecného bremena

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu vzniká rôznym spôsobom, a to: písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona vydržaním. Vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu, zo zákona alebo zmluvou.

K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností. Vecné bremeno môže zaniknúť tiež smrťou osoby, ak sa toto viazalo vyslovene na túto osobu (právo doživotného bývania).

Zmluva o zániku vecného bremena musí byť písomná, jej účastníkmi sú osoba povinná z vecného bremena a osoba oprávnená z vecného bremena. Musí v nej byť jasne definované, akého vecného bremena sa týka, teda aké vecné bremeno má na jej základe zaniknúť. Musí byť teda definovaná nehnuteľnosť, ku ktorej sa viaže. Následne musí prísť k výmazu aj v katastri nehnuteľností.

Ako sa vymazáva vecné bremeno

Katastrálny zákon umožňuje do katastra nehnuteľností zapísať vecné bremeno spočívajúce v práve doživotného užívania nehnuteľností. Toto právo je možné z príslušného katastra vymazať, a to na základe dohody zmluvných strán.

Oprávnený z vecného bremena a povinný z vecného bremena sa môžu dohodnúť, že vecné bremeno sa zrušuje sa a uviesť by to mali do zmluvy o zániku vecného bremena. Zmluva by mala byť uzavretá medzi oprávneným z vecného bremena a povinným z vecného bremena.

Bližšie náležitosti tejto zmluvy slovenská legislatíva neuvádza, uviesť je vhodné ale napríklad, či sa strany dohodli na odplatnom alebo bezodplatnom zániku vecného bremena, dôvod zrušenia vecného bremena, ktorá strana bude znášať náklady spojené s výmazom vecného bremena z katastra nehnuteľností, kto a kedy podá návrh na vklad.

Na výmaz je ale potrebné aj povolenie vkladu príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom. Občiansky zákonník stanovuje, že vecné bremená zanikajú rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. K zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu zmluvou je treba vklad do katastra nehnuteľností.) Potrebné je teda podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností, ktorým sa žiada výmaz vecného bremena. Pri zániku vecného bremena sa vyžaduje na zmluve overenie podpisu oprávneného z vecného bremena.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #darovanie #vecné bremeno #darovanie domu
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy