Pokračovanie článku: Dedičské konanie: Majetok môže ochrániť aj súd

Zabezpečenie dedičstva

  • Ak to vyžaduje všeobecný záujem alebo dôležitý záujem účastníkov, urobí súd aj bez návrhu neodkladné opatrenia. Zabezpečí dedičstvo, zverí veci osobnej potreby manželovi poručiteľa alebo inému členovi domácnosti, postará sa o predaj vecí, ktoré nemožno uschovať bez nebezpečenstva škody alebo nepomerných nákladov, prípadne ustanoví správcu dedičstva alebo časti dedičstva.
  • Zabezpečenie dedičstva sa robí najmä jeho uložením na súde alebo u uschovávateľa, zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste, zákazom výplaty u dlžníka poručiteľa alebo súpisom na mieste samom.
  • Správcu ustanoví súd najmä z okruhu dedičov alebo z okruhu osôb blízkych poručiteľovi; za správcu môže byť ustanovený aj notár, pokiaľ v tomto konaní nie je súdnym komisárom. Ak je predmetom dedenia podnik, ustanoví súd za správcu osobu, ktorá má skúsenosť s vedením podniku. Za správcu možno ustanoviť iba toho, kto s ustanovením súhlasí.
  • Ak poručiteľ nezanechal majetok, súd konanie zastaví. Ak poručiteľ zanechal majetok nepatrnej hodnoty, môže ho súd vydať tomu, kto sa postaral o pohreb, a konanie zastaví.
  • Ak konanie pokračuje, upovedomí súd možných dedičov o ich dedičskom práve a o možnosti dedičstvo odmietnuť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď súd dediča o práve dedičstvo odmietnuť upovedomí (lehotu môže súd z dôležitých dôvodov predĺžiť).
  • Na prejednanie dedičstva nie je potrebné súdne pojednávanie, ak súd potvrdí nadobudnutie dedičstva jedinému dedičovi alebo ak dedičstvo pripadne štátu.
  • Ak niekto pred potvrdením nadobudnutia dedičstva tvrdí, že je dedičom, a popiera dedičské právo iného dediča, ktorý dedičstvo neodmietol, skúma súd podmienky dedičského práva oboch a v konaní pokračuje ďalej s tým, u koho si myslí, že je dedičom.
  • Ak však rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, tak súd sa najprv pokúsi o zmier oboch možných dedičov. Ak sa im zmieriť nepodarí, tak súd vydá uznesenie, v ktorom vyzve toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby svoje právo uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu. Ak žaloba nebude podaná v stanovenej lehote, pokračuje súd v konaní bez prihliadania na práva tohto dediča.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičské konanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy