Pokračovanie článku: Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Dane

Obec môže oslobodiť alebo znížiť daň zo stavieb alebo z bytov stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ŤZP alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu; garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP, alebo držiteľov preukazu občana s ŤZP s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre auto používané na ich dopravu. Rovnako môže dať úľavu aj na daň za psa či komunálny odpad. Závisí to však od konkrétnej obce či mesta. Ak ste teda držiteľom preukazu ŤZP, na možné daňové úľavy sa pýtajte na miestnom či mestskom úrade.

Odpad

Novela zákona o odpadoch priniesla možnosť pre zdravotne postihnutých a invalidných dôchodcov možnosti zľavy na poplatku za odpad v obciach a mestách. Tie však nie sú automatické a obce a mestá môžu postupovať individuálne, v rámci všeobecne záväzných nariadení v obci alebo meste.

Koncesie

Osoby s ŤZP sú od platenia koncesionárskych poplatkov oslobodené. Na adresu RTVS však musíte poslať fotokópiu preukazu osoby ŤZP odfotenú z oboch strán alebo rozhodnutie o uznaní za občana s ŤZP, meno odberateľa elektriny v danom odbernom mieste, evidenčné číslo SIPO (ak platiteľ má pridelené) a rodné číslo, ak nie je uvedené v dokladoch. Adresu trvalého pobytu a dátum vydania preukazu musí byť jasne vidieť. Doklady treba poslať na: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek