Pokračovanie článku: Ste hendikepovaným človekom? Kedy nezaplatíte nič za lieky a v akom prípade máte diaľnice zadarmo?

Oblasť oslobodenia a zľavy za agendu evidencia vozidiel

Pri zápise osoby s hendikepom ako držiteľa vozidla, sú oslobodenie, resp. zľavy z poplatku ustanovené nasledovne:

  • od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znamená to, že ak bol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa uvedeného zákona, evidenčný orgán nevyberá správny poplatok za zápis držiteľa vozidla, ale žiadateľ zaplatí sa iba správny poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (štandardne 33 eur).
  • o 50 %, najviac však o 100 eur sa zníži suma pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Znamená to, že ak nebol osobe ŤZP, resp. ŤZP-S na kúpu auta poskytnutý príspevok a zároveň ak je majiteľ auta hendikepovanou osobou alebo ak ide o auto upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, evidenčný orgán vyberá poplatok za zápis prvého držiteľa vozidla podľa najväčšieho výkonu motora a veku vozidla, ktorý je znížený o 50 %, najviac však o 100 eur a poplatok za vydanie tabuľky s evidenčným číslom (štandardne 33 eur).

Poplatok za sobáš

  1. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
  2. Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20 eur
  3. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20 eur
  4. Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70 eur
  5. Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 35 eur
  6. Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70 eur
  7. Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200 eur
  8. Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200 eur.

Od poplatku sú oslobodené osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zdroj: https://www.employment.gov.sk/…-postihnutim

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #invalid #ŤZP #hendikepovaný človek