Pozostalostná penzia? Pozor! Ak o ňu nepožiadate, nedostanete ju!

Ako sa podáva žiadosť, aké doklady a údaje budete potrebovať a ako dlho Sociálna poisťovňa o nároku na pozostalostný dôchodok rozhoduje?

01.07.2022 06:00
vdovec, smútok Foto:
Ilustračné foto.
debata

Žiadosť

Konanie o priznanie vdovského dôchodku sa začína na základe písomnej žiadosti osoby, ktorá si uplatňuje nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Žiadateľ/ka je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce pre nárok na pozostalostný dôchodok a na jeho výplatu spôsobom určeným Sociálnou poisťovňou.

Za deň uplatnenia nároku na vdovský dôchodok a nároku na jeho výplatu sa považuje deň, keď žiadateľka prvýkrát požiadala príslušnú organizačnú zložku Sociálnej poisťovne o spísanie žiadosti o priznanie tohto dôchodku. Spísaním žiadosti sa táto považuje za podanú. Žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky.

muž, dôchodca, penzista, dedičstvo, dedenie Čítajte viac Diskriminácia pri vyplácaní pozostalostných penzií bude zrejme odstránená

Tlačivo žiadosti je vyhotovené tak, aby mohlo slúžiť ako podklad na posúdenie nároku na dôchodok a určenie jeho sumy. Žiadosť okrem identifikačných údajov žiadateľa/ky a zomretého manžela/manželky, po ktorom sa uplatňuje nárok, obsahuje ďalšie údaje, ktoré priamo ovplyvňujú nárok a sumu dôchodku. Preto žiadatelia na účely spísania žiadosti o pozostalostnú dávku sú povinní predložiť doklady preukazujúce všetky potrebné údaje (originály alebo úradne overené kópie). Žiadatelia pri spisovaní žiadosti preukazujú totožnosť platným preukazom totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #pozostalostná penzia #pozostalostná dávka