Pokračovanie článku: Ako podať daňové priznanie? Čo treba zahrnúť do príjmu

Lehota na podanie daňového priznania

Lehota na podanie odloženého daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2021 je do 30. júna 2022.

Lehota na podanie daňového priznania, ak daňovník zomrie: Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom daňový úrad môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak dedič podá žiadosť najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #dane #príjmy #daňové priznanie #zdaniteľné príjmy