Potrebujete list vlastníctva? Kataster ho musí vydať do 30 dní

Kúpili ste, zdedili alebo vám niekto daroval nehnuteľnosť? Vlastníkom sa stanete, až po tom, čo kataster povolí návrh na vklad vlastníckeho práva.

01.08.2022 08:00
kataster, list vlastníctva Foto:
Ilustračné foto.
debata (1)

Predtým ako podáte návrh na vklad, dôkladne si ho skontrolujte. Prečo? V prípade, ak v ňom budú chyby, katastrálny odbor vám návrh vráti a predĺži sa doba, kým získate list vlastníctva. Vydanie listu vlastníctva totiž vôbec nie je automatická záležitosť. Kataster má povinnosť návrh skontrolovať a list vlastníctva vydá, len keď návrh spĺňa zákonom stanovené podmienky. V rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. V takomto prípade treba doručiť katastru buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní.

A doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže byť výzva na opravu zaslaná aj opakovane a konanie sa znovu preruší. Ak účastník požiada o predĺženie lehoty, napríklad zo zdravotných dôvodov, dlhšieho pobytu jedného z účastníkov v zahraničí a iných opodstatnených dôvodov, kataster môže lehotu predĺžiť. Prerušenie konania a zaslanie výzvy na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne jeho príloh nie je možné považovať za obštrukcie zo strany katastra. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva