Potrebujete list vlastníctva? Koľko zaň zaplatíte

List vlastníctva je úradný dokument, za ktorého vydanie kataster pýta poplatok. Poradíme vám, ako zaplatiť namiesto obvyklých 266 eur len 18.

03.08.2022 08:00
kataster, list vlastníctva Foto:
Ilustračné foto.
debata

Koľko zaplatíte

  • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľnosť 66 eur
  • Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33 eur
  • Poplatok vo výške 266 eur zaplatíte, ak pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiadate rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
  • Poplatok vo výške 133 eur zaplatíte, ak podáte návrh na vklad do katastra elektronicky.
Video
Ako správne urobiť vklad do katastra nehnuteľností - s Janou Alušíkovou z advokátskej kancelárie MPH - odvysielané 26. 3. 2021.

Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.

Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne.

debata chyba
Viac na túto tému: #kataster #list vlastníctva