Malé deti vydediť nemožno, dospelé sa môžu súdiť

20.07.2012 06:30
dedičstvo, dedič, smútok, dedičia, dedenie
Ilustračné foto. Autor:

Rodičia môžu už za života rozdeliť svoje nehnuteľnosti medzi deti alebo darovať trebárs jediný byt len jednému z nich. Je však na slobodnej vôli rodičov, ako sa rozhodnú so svojím vlastníctvom naložiť, či sa to deťom páči alebo nie.

Deti, ktoré obdarované neboli, však môžu žiadať o započítanie daru súrodenca do jeho dedičského podielu. V prípade, že by rodičia pri darovaní jednému z detí konali pod nátlakom, tak by tie, ktoré obdarované neboli, mohli takú darovaciu zmluvu úspešne napadnúť na súde.

Rodičia by si preto podľa notára Jozefa Gimerského mali dobre zvážiť, kedy a ako rozdelia svoj majetok, aby nezaložili dlhoročné spory medzi deťmi. „Mali by jasne, zrozumiteľne a otvorene jednať s budúcimi dedičmi počas života. Vysvetľovať im svoje kroky, zmierňovať napätie pokojnými rozhovormi, ako aj následnými úkonmi. Žiadny z dedičov by nemal mať pocit krivdy a mal by poznať dôvody rozhodnutia závetcu alebo darcu. Takto ich každý môže skôr prijať a možno aj pochopiť,“ vraví notár.

PIANO

Užitočné rady nájdete aj v článku Ako sa dedí v rodine

Ak si chcete prečítať tento článok, zaregistrujte sa v systéme plateného obsahu Piano.

Navyše si musia rodičia uvedomiť, že darovaním prestávajú byť vlastníkmi bytu. Niektorí si ďalšie bývanie zabezpečia tak, že si v zmluve vyhradia právo doživotne byt užívať, teda ďalej bývajú v byte, ktorý už nevlastnia. Niektorí notári radia, aby sa vlastníctva nevzdávali, ale rozdelenie majetku medzi dedičov riešili za života skôr závetom.

Ako sa spisuje závet

Závet možno zriadiť v troch formách. Možno ho napísať celý vlastnoručne s podpisom a dátumom dňa, mesiaca a roka, kedy bol spísaný.

„Prítomnosť dvoch svedkov sa vyžaduje, ak závet spíše iná osoba ako závetca, alebo ho spíše závetca, ale inak ako vlastnou rukou, napríklad aj na počítači,“ vraví notárka Zuzana Grófi ková. „Takýto závet musí byť datovaný a podpísaný vlastnou rukou závetcu. Pri oboch formách závetu sa však závetca vystavuje určitej miere rizika, že po jeho smrti bude niekto spochybňovať, či ide o jeho písmo alebo podpis, prípadne závet vôbec nie je v konaní predložený, a teda sa podľa neho ani nededí. Táto otázka je následne predmetom preukazovania v občianskom súdnom konaní,“ vraví notárka.

Dedičské konanie sa prerušuje a závetní dedičia sú vystavení neistote a psychickej nepohode.

Dedenie prináša rôzne situácie

Darovanie je vhodné obyčajne vtedy, keď starí ľudia žijú v spoločnej domácnosti s niektorým zo svojich detí, ktoré im prispievajú na údržbu domu či bytu. V takých prípadoch je totiž ťažké vyčísliť, akou mierou sa pričinil o zhodnotenie nehnuteľnosti.

Ak by totiž zanechali závet a v ňom aj odkázali celú nehnuteľnosť na spolubývajúceho potomka, ostatné ich deti by v prípade ich smrti mohli žiadať svoj zákonný dedičský podiel. Maloleté majú totiž aj v prípade zanechania závetu nárok na celý zákonný podiel z dedičstva a plnoleté na polovicu zákonného podielu. Dokonca aj maloletí vnuci, ak ich rodič už nežije, musia dostať celý zákonný podiel z dedičstva. Takto nastanú aj situácie, keď sa manželka zosnulého delí o vlastníctvo bytu nielen s jeho deťmi, ale aj vnukmi.

Manžela možno z dedenia vylúčiť, deti nie

Ak nie je spísaný závet, v ktorom je manžel alebo manželka opomenutý, potom dedí rovnakým dielom ako každé dieťa. „Samozrejme po predchádzajúcom vyrovnaní majetku, ktorý mali v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov,“ vraví notár Jozef Gimerský. „Napríklad ak zostal manžel a tri deti a závet nebol vyhotovený, potom každý dedí jednu štvrtinu z dedičstva. Ak by závet bol a v ňom by bolo uvedené, že dedia iba deti rovnakým dielom a manžel tam nebude spomenutý, potom manžel nič nedostane, pretože nie je neopomenuteľným dedičom a deti by dostali po jednej tretine z dedičstva.“

Ak by však závetom mal dostať majetok iba manžel a deti nie, tie môžu ako neopomenuteľní dedičia v dedičskom konaní žiadať svoj podiel na dedičstve. „V prípade maloletého dieťaťa je to celý podiel a v prípade plnoletého dieťaťa aspoň polovica podielu, ktorý mu patrí,“ vraví Gimerský. Je to dokonca možné aj ak by závet delil majetok medzi deťmi nerovnomerne.

„Aj v takom prípade môže maloletý dostať celý svoj podiel a plnoleté dieťa aspoň polovicu z toho podielu, ktorý mu patrí. Ak v majetku, ktorý dieťa dostane, nebude naplnený nárokovateľný podiel, potom takéto dieťa môže na dedičskom konaní požadovať, aby dostalo narokovateľný zvyšok v peniazoch od tých dedičov, ktorí jeho nárokovateľnú časť dostanú. Hodnoty majetku si porovnáva tak, ako sú uvedené v dedičskom konaní a v rozhodnutí.“

Koho v závete nemožno vynechať

Pri písaní závetu má maximálnu slobodu ten, kto nemá potomkov. „Majetok môže odkázať komukoľvek. Môže opomenúť manžela, rodičov, súrodencov a kohokoľvek ďalšieho.“ Iné je, ak poručiteľ, ktorý sa rozhodne pre závet, má nejakých potomkov. „Tí patria medzi neopomenuteľných dedičov a závetca musí na to pamätať pri vyhotovení závetu,“ vraví ďalej Gimerský. „Závet je totiž neplatný v tej časti, v ktorej nepamätá pri delení majetku na svojich potomkov, pričom maloletý potomok musí dostať celý svoj diel a plnoletý aspoň polovicu toho, čo mu patrí. Trestom za nedodržanie tejto zásady je neplatnosť celého závetu alebo jeho časti.“

Závet by bol neplatný aj v prípade, že závetca už manželku nemá, má len maloletého potomka a vyhotoví závet, v ktorom odkáže čo i len časť majetku inému.

„V závete je možné vynechať potomka, ale iba takého, ktorého závetca vydedil alebo vydeďuje. Ak nejde o vydedenie, potom iba ak počíta s tým, že plnoletému potomkovi patrí aspoň polovica jeho podielu a závetom pripraví plnoletého dediča o polovicu jeho podielu, ktorú by dostal, ak by nebol závet. Alebo počíta s tým, že oprávnený dedič nebude v dedičskom konaní žiadať svoj diel a bude rešpektovať vôľu poručiteľa.“

Riešením podľa Gimerského môže byť aj, že závetca odkáže konkrétny majetok určitému dedičovi, pričom nárok oprávneného dediča sa vyrovnáva iba finančne a nedostane týmto podiel k majetku, ktorý by bez závetu dostal. „Povedzme, že rodinný dom získa iba jedno z detí, ktoré možno bude vyplácať ostatné, ak to budú požadovať a ak budú plnoleté, vyplatí im iba polovicu ich podielov.“

Závetca si preto podľa Gimerského musí premyslieť, čo závetom chce dosiahnuť. „Závet nie je liekom na všetky požiadavky závetcu. Závet má svoje obmedzenia ako každý iný úkon. Často iba kombináciou úkonov sa dá ošetriť celý zámer závetcu. Je naivné si myslieť, že spísaním závetu sa všetko vyrieši. Často sa takto iba začnú problémy.“

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

Páči sa Vám tento článok? Prosíme, podporte kvalitnú žurnalistiku.

Cieľom denníka Pravda a jeho internetovej verzie je prinášať Vám každý deň aktuálne spravodajstvo, rozhovory, komentáre, reportáže, videá, ďalšie užitočné a praktické informácie ako aj čítanie a obsah pre zábavu a voľný čas.

Na to, aby sme pre Vás mohli stále a ešte lepšie pracovať, potrebujeme i Vašu podporu. Ďakujeme Vám za akýkoľvek finančný príspevok.

Podporiť Poslať SMS Predplatiť denník
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku