Pokračovanie článku: Do konca decembra si musíte vymeniť občiansky preukaz. Prečo a koľko vás to bude stáť?

Správne poplatky za vydanie občianskeho preukazu

podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu (z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov) 4,50 eura
   
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou) 9 eur
   
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov (vydávané po dovŕšení 15 rokov veku) 16,50 eura
   
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou) z dôvodu odcudzenia, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a občan to nahlásil polícii v krajine, kde sa udalosť stala 4,50 eura
   
podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch pracovných dní na žiadosť žiadateľa 20 eur + základný poplatok
   
doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska službou zriadenou na tento účel 3 eurá + základný poplatok.
rodina, dôchodci, vecné bremeno Čítajte viac Rezort práce už ľuďom posiela 100 eurovú pomoc. Kto ju dostane automaticky ešte v novembri, kto v decembri a kto o ňu musí žiadať?

Oslobodenie od správnych poplatkov:

Od základného poplatku 4,50 eura sú oslobodení občania:

 • ktorým sa vydáva prvý občiansky preukaz vo veku 15 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz, lebo uplynula jeho platnosť
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene nezavinenej občanom alebo ak bola v občianskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom občianskeho preukazu alebo chyba zapríčinená príslušným oddelením na vydávanie občianskych preukazov alebo zastupiteľským úradom SR,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz bez elektronického či­pu,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, po zmene obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po navrátení spôsobilosti na právne úkony,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz za platný občiansky preukaz s elektronickým čipom, ak na elektronický čip nemožno zapísať údaje z dôvodu, že elektronický čip bez zavinenia občana nespĺňa podmienky na ich zápis podľa osobitných predpisov,
 • starší ako 15 rokov, ak existuje dôvod na oslobodenie od toho poplatku a zároveň sa do občianskeho preukazu uvedú nové údaje alebo sa zmenia alebo zrušia v ňom uvedené údaje,
 • občania starší ako 60 rokov; občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a občania, ktorí sú držiteľmi preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, takíto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 eura) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorým sa vydáva občiansky preukaz po zmene priezviska po uzavretí manželstva, takíto občania sú oslobodení aj od poplatku (16,50 eura) za stratu alebo odcudzenie,
 • ktorí majú nárok na oslobodenie od tohto poplatku a zároveň si dávajú zapisovať nové údaje alebo menia údaje uvedené v občianskom preukaze (napr. výmena občianskeho preukazu za čipový občiansky preukaz a zároveň zápis alebo zmena údajov; alebo vydanie v lehote 180 dní pred skončením platnosti a zároveň zápis alebo zmena údajov; alebo zmena mena po sobáši a zároveň zápis alebo zmena údajov. Ide o údaje aj povinné, napr. trvalý pobyt, aj nepovinné – zápis titulu, krvnej skupiny, závažného ochorenia, ŤZP alebo ŤZP-S.
 • od poplatku 9 eur za stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu s platnosťou na menej ako 10 rokov (detské občianske preukazy s fotografiou) sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky po uplynutí platnosti toho občianskeho preukazu, ktorý bol stratený alebo odcudzený.
 • od poplatku 16,50 eura sú oslobodení občania, ktorým sa vydáva občiansky preukaz z dôvodu odcudzenia občianskeho preukazu, ak sa občianskeho preukazu zmocnila násilím iná osoba a túto skutočnosť poškodený nahlásil polícii v krajine, kde sa udalosť stala.

© Autorské práva vyhradené

25 debata chyba
Viac na túto tému: #občiansky preukaz #doklad totožnosti