Hľadáte si prácu? Do evidencie nezamestnaných sa už prihlásite kdekoľvek. Nemusíte cestovať do trvalého bydliska

Hľadáte si prácu v hlavnom meste, ale bývate na druhom konci republiky a pravidelne sa musíte hlásiť na úrade práce v mieste trvalého pobytu. Od 1. januára to však neplatí.

10.01.2023 08:00
frustrácia, nezamestnaný, výpoveď, oblek, mútok Foto:
debata (2)

Novela Zákona o službách zamestnanosti prináša možnosť zaevidovať sa na ktoromkoľvek úrade práce na Slovensku a uchádzači o prácu si následne budú plniť povinnosti voči tomuto úradu počas celej doby evidencie.

Do evidencie nezamestnaných sa teda môže prihlásiť v mieste obvyklého pobytu. Ten ale nie je možné počas vedenia v evidencii nezamestnaných me­niť.

Navyše je dlhšia aj lehota, kedy sa musíte na úrad práce ako nezamestnaný prihlásiť – zo 7 na 10 dní od skončenia zamestnania, podnikania alebo štúdia.

„Lehota zaradenia pri podaní žiadosti o zaradenie do evidencie nezamestnaných sa predlžuje zo 7 kalendárnych dní na desať, teda ak si podáte žiadosť napríklad po skončení zamestnania do desiatich dní, budete po splnení podmienok zaradený do evidencie nezamestnaných nasledujúcim dňom po skončení zamestnania,“ píše sa v správe Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nezaradenie do evidencie

Do evidencie nezamestnaných nebude zaradený človek, ktorý nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok na podnikanie alebo príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť alebo príspevok v rámci projektu alebo programu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #práca #nezamestnaný #Úrad práce #podpora v nezamestnanosti