Dlhujú vám peniaze a vy sa k ním neviete dostať? Využite zdarma služby odborníkov

Aj vy ste spravili tú osudnú chybu, že ste niekomu v dobrej viere požičali peniaze? A dotyčný teraz nie a nie pôžičku vrátiť? Alebo podnikáte a neuhradené faktúry sa vám kopia na stole? Zdá sa, že máte problém, no nádej, že svoje peniaze ešte niekedy uvidíte tu stále je.

20.04.2023 00:00
peniaze Foto:

Ak máte trpezlivosť pustite sa do boja sami. Môžete dlžníka vyzvať, aby pôžičku dobrovoľne vrátil. Výzvu môže poslať aj advokát, čo v niektorých prípadoch môže zabrať. Predsa len pocit, že vec je už v rukách právnika môže veci pohnúť. Ak ste to už skúšali a nepochodili ste, ostáva vám ešte možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o zaplatenie. Počítajte však s tým, že to nebude zadarmo a bude vás to stáť aj kopu času.

Ak na toto nemáte nervy, zverte riešenie vášho problému do rúk finančných a právnych odborníkov. Profesionálne služby spravovania pohľadávok dnes už fungujú inak ako v divokých 90tych rokoch a prinášajú veľa výhod. Jednoducho svoje starosti hodíte na niekoho iného a ten ich za vás vyrieši. Nemusíte sa už viac doťahovať s dlžníkom a vaše šance, že sa vám financie vrátia sa takisto zvýšia. Týka sa to všetkých možných situácií, ktoré vám ako veriteľom vznikajú. Či už ide o nesplatenú pôžičku medzi fyzickými osobami, nevyplatené nájomné, ak prenajímate nehnuteľnosť, nevyplatenú mzdu zamestnávateľom alebo nevyplatené poistné plnenie poisťovňou. Takisto to platí aj pre podnikateľov, živnostníkov, ktorým sa kopia na stole neuhradené faktúry, ktoré vystavili svojím zákazníkom a tí akosi nemajú chuť svoj dlh splácať.

Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk
Pavol Pavlovic Vymozete.sk, pr Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk

Ak ste už naozaj minuli všetky možnosti a vlastného právnika nemáte, môžete svoju pohľadávku zaregistrovať do online systému, cez ktorý získate na jednom mieste kompletné riešenie. Sme v 21. storočí a tak nemusíte nikam chodiť a všetko môžete urobiť z domu. Nemusíte ani dopredu nikomu platiť. „Naša online služba poskytuje klientom – jednotlivcom, drobným podnikateľom aj firmám – kompletné služby v oblasti správy ich pohľadávok. Hlavnou výhodou je pre nich, že celú prácu právnikov, vrátane posúdenia pohľadávky a finančnej bonity dlžníka a tiež predsúdneho kontaktovania a komunikácie s dlžníkom, hradí naša spoločnosť. Odmenu si od klienta vypýtame len v prípade, keď sa podarí získať financie úspešne naspäť,“ vysvetľuje Pavol Pavlovič z projektu Vymôžete.sk. Tím finančných a právnych expertov s vyše 20-ročnými skúsenosťami, ktorý má za sebou dokopy už viac ako 50-tisíc konaní ukončených v prospech klientov, vytvoril na Slovensku jednoduchý, diskrétny a zároveň transparentný systém, určený pre veriteľov s akýmikoľvek pohľadávkami.

„Z našich skúseností je možné v spolupráci s klientom a našimi advokátmi úspešne vyriešiť až takmer 95 % všetkých prípadov neuhradených pohľadávok a získať svoje peniaze naspäť,“ dodáva Pavol Pavlovič.

Foto: freepik
peniaze

Stačí pár klikov

Ak ste sa rozhodli, že toto môže byť vaša cesta, bezplatne sa zaregistrujte na stránke www.vymozete.sk, kde pridelený právnik najskôr skontroluje detailné podklady k problematickej pohľadávke, ktoré ste nahrali do systému, a predbežne overí, či má váš dlžník financie na to, aby ju uhradil. Akonáhle je situácia vyhodnotená ako priaznivá z hľadiska ďalšieho dožadovania sa dlžnej sumy, uzavriete s firmou prevádzkujúcou portál zmluvu a udelíte advokátovi z jej tímu plnú moc, aby vás v ďalších krokoch zastupoval.

Právny expert využije všetky zákonné spôsoby, aby zo svojej pozície opakovane kontaktoval vášho dlžníka a vyzval ho na úhradu pohľadávky. Ak bude tento proces neúspešný, nasleduje po dohode s vami súdne vymáhanie pohľadávky, kedy vás už advokát upozorní, že musíte počítať s povinnosťou uhradiť poplatky zo strany súdu. Stále však neplatíte nič za sprostredkovanie právnych služieb cez portál.

„Celkový manažment uhradenia pohľadávky cez náš portál prebieha výlučne online. To naši klienti oceňujú nielen z hľadiska komfortu, keďže vybavujú všetko na diaľku z domu, ale aj pravidelnej kontroly a reportov, v akom štádiu sa nachádza riešenie ich prípadu,“ hovorí prevádzkovateľ portálu www.vymozete.sk Pavol Pavlovič a dodáva: „Z praxe s nami spolupracujúcich právnikov vyplýva, že v prípade niektorých podnikateľov a najmä väčších firiem býva problém aj nedôsledná administratíva svojich pohľadávok, kvôli čomu dochádza často k ich premlčaniu. Čím viac dlžníkov firmy majú, tým viac týchto prípadov môže nastať. Aj tu im poskytuje náš portál výhodu, pretože získajú bezplatne na jednom mieste dokonalý prehľad o všetkých financiách, ktoré sa im majú z pohľadávok vrátiť.“

Platíte, ak získate peniaze späť

Veľkou výhodou tohto riešenia je, že o nič navyše neprídete. Ak sa vám nepodarí získať vlastnými silami dlžnú sumu späť, ostane vám hlava v smútku. Ak sa však podarí získať vo vašom mene dlžnú sumu alebo aspoň jej časť právnikom z projektu Vymô-žete.sk, máte problém vyriešený. „Našim klientom zmluvne garantujeme, že za svoje služby si vyúčtujeme odmenu iba v prípade úspešného vrátenia pohľadávky. Tá predstavuje 20 % +DPH z naspäť získanej sumy. Takéto férové podmienky neposkytuje žiadna iná podobná služba na Slovensku. Využitie skúseností a know-how právnikov cez portál vymozete.sk je skutočne rýchlym, dostupným a efektívnym riešením pre všetkých veriteľov, ktorí sa chcú domôcť svojej pohľadávky,“ uzatvára Pavol Pavlovič.

Vymozete, pr

Viac informácií získate na stránke www.vymozete.sk.

Príklad z praxe projektu Vymôžete.sk

Ako funguje získanie peňazí naspäť?

  1. veriteľ – fyzická osoba – požičal peniaze známemu a ten pol roka meškal s ich vrátením – už nemal záujem platiť za dodatočné služby svojmu advokátovi, pretože nemal istotu, či sa mu podarí získať pohľadávku naspäť
  2. veriteľ zaregistroval svoju pohľadávku cez portál www.vymozete.sk
  3. experti z portálu mu vysvetlili, že posúdenie tzv. bonity dlžníka, resp. zhodnotenie pohľadávky z právneho hľadiska advokátom prebieha cez tento online systém bezplatne
  4. výsledok vstupnej previerky bol, že dlžník je schopný svoj dlh splatiť, a preto mu advokát spolupracujúci s projektom Vymôžete.sk zaslal výzvu na zaplatenie pohľadávky
  5. dlžník na výzvu nereagoval, následne bol preto spracovaný a podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na súd, ktorý súd vydal, doručil dlžníkovi a ten následne zaplatil celý svoj dlh veriteľovi – dlh teda nemusel ísť na vymáhanie exekútorovi
  6. klient v priebehu celého vymáhania neplatil žiadne zálohy na odmenu spoločnosti prevádzkujúcej portál Vymôžete.sk ani advokátovi – všetky služby boli poskytnuté bezplatne až do momentu úspešného získania pohľadávky, kedy bola odmena odrátaná z vrátenej sumy
  7. v prípade, že by boli sprostredkovatelia neúspešní, klient by neplatil za služby systému Vymôžete.sk nič
  8. pridanou hodnotou riešenia problému touto cestou bol aj bezplatný prístup klienta do systému pohľadávok a SMS/email notifikácie o všetkých vykonaných krokoch zo strany Vymôžete.sk
chyba