Koncesionárke poplatky od zajtra už platiť nemusíte, ľuďom ale prídu informácie o nedoplatkoch. Musíte ich zaplatiť?

Od 1. júla totiž začne platiť novela zákona, ktorá mení financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS). Po novom bude verejnoprávny telerozhlas financovaný zo štátneho rozpočtu a príspevok bude vo výške 0,17 percenta hrubého domáceho produktu.

28.06.2023 14:15
RTVS logo Foto:
debata

Ako informuje RTVS, povinnosť úhrady koncesionárskych poplatkov zanikne automaticky a nie je potrebné o ňu požiadať. Ak ich však koncesionár uhrádzal bankovým prevodom, je potrebné zrušiť trvalý príkaz. Tí, ktorí platili prostredníctvom SIPO, nemusia vykonávať žiadne kroky. Povinnosť končí pre všetky fyzické osoby, ktoré sú evidované dodávateľom elektriny, ale aj zamestnávateľom, ktorí majú troch a viacerých zamestnancov v pracovnom pomere či obdobnom pracovnom vzťahu. Bližšie informácie sú dostupné na stránke uhrady.rtvs.sk.

„Poplatky budú zrušené k 1. júlu 2023, povinnosť platiť úhradu RTVS má teda platiteľ do 30. júna. Pri mesačných úhradách je tak splatnosť 30. júna, pri polročnej úhrade to bol 31. január a pri štvrťročnej úhrade to bol 31. január a následne 30. apríl," vysvetľuje RTVS.

Doplnila, že po nadobudnutí účinnosti zákona, čiže v druhom polroku aktuálneho roka, by mal byť platiteľom vrátený preplatok za uhradenú ročnú platbu. Verejnoprávny telerozhlas tiež odporúča koncesionárom, aby si skontrolovali prípadné nedoplatky. Môžu tak urobiť prostredníctvom online účtu užívateľa, prípadne osloviť RTVS cez kontaktný formulár. „RTVS ako vyberateľ úhrady vykonáva kontrolu platenia úhrady počas celého obdobia výberu úhrady RTVS. V prípade, že u platiteľa úhrady je evidovaný nedoplatok, RTVS má zákonnú povinnosť zaslať platiteľovi výzvu na úhradu nedoplatku," uviedol verejnoprávny vysielateľ. Dodal, že RTVS má povinnosť nedoplatok vymáhať, a to bez ohľadu na to, kedy vznikol. Výzvy na úhradu nedoplatkov by podľa RTVS mali byť doručované aj po 30. júni, keďže nedoplatky sú kontrolované kontinuálne a budú kontrolované aj po zrušení koncesií.

Nedoplatky ale nemusíte zaplatiť vždy. V prípade fyzických osôb je to základná trojročná premlčacia doba podľa § 101 Občianskeho zákonníka.“ Ten hovorí, že pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Pri právnických osobách platí štvorročná premlčacia doba.

Ak vám teda príde v júli 2023 od RTVS informácia o nedoplatku napríkald z roku 2017, zaplatiť nemusíte. Ak by ste ale dostali výzvu z mája 2022, zaplatiť musíte.

debata chyba
Viac na túto tému: #poplatky #RTVS #koncesionárske poplatky