Obťažuje a ohrozuje vás sused? Páli burinu na záhrade? Kedy treba volať políciu?

Ako legislatíva upravuje povinnosti vlastníka nehnuteľnosti v súvislosti s obťažovaním a obmedzovaním susedov? Ako možnosti má poškodený vlastník? Môžete vstúpiť na susedný pozemok alebo sused na váš?

24.07.2023 06:00
dôchodca, sused, dôchodca Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Základné povinnosti vlastníkov upravuje Občiansky zákonník v paragrafe 127 a ide o základné všeobecné pravidlo. Ten hovorí, že vlastník je povinný zdržať sa všetkého, čím by obťažoval nad mieru primeranú pomerom iného alebo čím by vážne porušoval výkon práv inej osoby. Zákon v predmetnom ustanovení hovorí o ďalších eventualitách, ktoré môžu nastať.

„Jednoznačne teda stanovuje, že ak chcem urobiť nejakú úpravu na pozemku alebo stavbe, tak som ako vlastník povinný prijať dostatočné opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu susednej stavby, som povinný nad mieru primeranú pomerom zdržať sa šírenia hluku, obťažovať vlastníka nejakými vibráciami, tienením alebo svetlom. Rovnako tak je povinné zdržať sa toho, aby nad mieru primeranú pomerom nedochádzalo k emisiám, číže zaťažovaniu susedov dymom, popolčekom, parami, pachmi alebo nejakými tekutými či tuhými odpadmi. Dôležité je povedať, že vlastníci sú oprávnení spomínané činnosti robiť, pretože to patrí k bežnému životu, ale sú povinní zdržať sa činností, ktoré by nad mieru primeranú pomerom porušovali práva ich susedov,“ hovorí advokátka Jana Alušíková z právnickej kancelárie act MPH.advocates.

Susedské spory
Video
Zdroj: TV Pravda

Právnych možností, ako sa brániť, je podľa právničky viacero. Závisí, samozrejme, od konkrétnej situácie, ako ich môže a bude poškodená osoba riešiť. Na možnosť ochrany prostredníctvom obce myslí aj samotný Občiansky zákonník, ktorý v paragrafe 5 hovorí, že ak dôjde k narušeniu pokojného stavu, tak občan je oprávnený domáhať sa ochrany priamo na obci. Obecný úrad teda môže byť prvým kontaktným miestom, prostredníctvom ktorého sa môže poškodený sused snažiť vzniknutú situáciu riešiť.

hádka, sused, susedia, susedské spory Čítajte viac Hádate sa so susedom kvôli plotu, hluku či zvieratám? Kto vám môže pomôcť?

V prípade, ak ani to nepomôže, do úvahy potom prichádza v určitých situáciách privolanie polície. Ak by však napríklad niekto spôsoboval nadmerný hluk počas dňa, tak v takomto prípade polícia nemá kompetenciu zasiahnuť. Urobiť tak nemôže, lebo ide o právo vlastníka a jednorazovo sa len veľmi ťažko posudzuje, či ide, alebo nejde o štandardné okolnosti. Ak by ale išlo o hluk spôsobovaný v nočných hodinách počas nočného pokoja, tak už polícia, samozrejme, môže zasiahnuť, udeliť sankciu a zabezpečiť nápravu. Všeobecným orgánom, ktorý je oprávnený riešiť práve susedské vzťahy, je súd na základe podanej žaloby.

Vlastník nehnuteľnosti je povinný dbať na to, aby jeho stavba nikoho a nič neohrozovala a aby neporušoval žiadne právne predpisy. Napríklad ak by niečo odpadávalo zo strechy, tak môžeme hovoriť o veľmi vážnej situácii, ktorá môže mať nebezpečné následky – spôsobiť vznik vážnej ujmy či už na majetku, alebo živote a zdraví. Práve na to, aby bola umožnená údržba či už pozemkov, alebo stavby, alebo obhospodarovanie pozemkov, Občiansky zákonník v paragrafe 127. myslí na to, že vlastník je oprávnený v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas vstúpiť na susedný pozemok.

Zákon hovorí, že vlastník nesmie obťažovať nad primerané pomery susedov hlukom, popolčekom a podobne. Ako sa posudzuje, čo sú primerané pomery? „Potrebné je zdôrazniť, že nemôže ísť o nejaké bežné a sporadické zásahy a naozaj to musí byť situácia prekračujúca primerané pomery. Posudzuje sa to vždy veľmi individuálne a nemôže ísť len o nejaké subjektívne pocity. Poškodený sused v prípade podania žaloby musí disponovať dôkazmi. Medzi ne môžeme zaradiť napríklad výsledky merania hlučnosti, nahrávky, vyjadrenia ďalších susedov. Mali by to byť dôkazy, ktorými možno preukázať, že ide o skutočne vážny problém, nielen o subjektívne pocity danej osoby,“ vysvetľuje Alušíková.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #susedia #susedské spory #susedské vzťahy