Kto bude dediť po bezdetnej tete? Dedia len príbuzní, alebo aj cudzie osoby?

Ako sa dedí podľa dedičských skupín? Kto dedí zo zákona? Manžel, deti, príbuzní či aj cudzie osoby?

11.08.2023 06:00
seniori, manželia, papiere, rozhovor Foto:
Ilustračné foto.
debata

V prvej skupine dedia: poručiteľove deti a manžel (každý rovnakým dielom). V druhej skupine dedia: manžel, poručiteľovi rodičia a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu z dedičstva).

V tretej skupine dedia: súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (rovnakým dielom). V štvrtej skupine dedia: prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, ich deti (každý rovnakým dielom).

Ide o právo s Janou Alušíkovou
Video
Prikazuje vám niečo mestská polícia? Kedy mestského policajta uposlúchnuť musíte a kedy nie? Premiéra 30. 6. 2023. / Zdroj: TV Pravda

Štvrtá dedičská skupina

Kto pripadá do úvahy ako možný dedič

K dedeniu vo štvrtej skupine prichádza vtedy, ak nededia dedičia z tretej dedičskej skupiny, teda súrodenci, ich deti ani spolužijúce osoby. To, kto prichádza do úvahy ako dedič v štvrtej dedičskej skupine, stanovuje Občiansky zákonník. Ten hovorí, že v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti, teda strýkovia a tety poručiteľa. Dedič teda môžu poručiteľovi starí rodičia a ich deti. Ak nemôžu dediť ani dedičia v štvrtom rade, tak nebude dediť nikto z iných príbuzných a známych osôb zosnulej osoby, majetok zosnulého pripadne štátu.

V tejto dedičskej skupine môže byť každá osoba samostatným dedičom. Dedičstvo nemôže nadobudnúť dieťa prarodiča, ak je tu aspoň jeden prarodič z akejkoľvek strany, ktorý dedí.

Prarodičia poručiteľa sú rodičia otca a rodičia matky poručiteľa. Každá dvojica má nárok na polovicu dedičstva. Ak nededí žiadny z príslušného páru prarodičov, nadobúdajú ich polovicu dedičstva rovnakým dielom ich deti. V prípade, ak nededí niektorý pár prarodičov a nededia ani ich deti, v dedičskom práve sa v takomto prípade uplatňuje takzvané prirastanie podielu. Polovica dedičstva, ktorú nededí pár prarodičov a ani ich deti, pripadá druhému páru prarodičov, prípadne ich deťom.

Príklad:

Zosnulá žena je jedinou vlastníčkou bytu. Nemá manžela, druha, súrodencov ani deti, rodičia jej zomreli. Žije ale starý otec z otcovej strany a teta z matkinej strany.

Dedičské podiely sú v takomto prípade rovnaké. Starý otec aj teta zdedia 1/2 bytu. V prípade, ak by žili všetci starí rodičia a teta, každý z nich by zdedil 1/20. Ak by už žiaden prarodič nežil, celý majetok by zdedila teta.

Ak žena nemala iných príbuzných, len napríklad strýka a tetu, títo budú dediť zo zákona v štvrtej dedičskej skupine. Na ich potomkov (bratranca a sesternice zosnulého) však už dedičské právo neprechádza. Keby teda ani strýkovia či tety neboli nažive, nikto iný už dediť nemôže a všetok majetok prepadne štátu. Majetok v rodine je tak možné udržať len na základe závetu.

debata chyba
Viac na túto tému: #dedičstvo #dedenie #dedenie zo zákona