Kto vám predpíše lieky? Od augusta sa menia pravidlá, receptová turistika po ambulanciách sa možno skončí

Pravidlá predpisovania humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín sa od začiatku augusta zmenia.

28.07.2023 10:00
lieky Foto:
Ilustračné foto.
debata (18)

Pri prepustení z nemocnice bude môcť lieky pacientovi predpísať aj nemocničný lekár bez špecializácie. Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice.

Predpisujúcim lekárom bude môcť byť aj nemocničný lekár, ktorý zatiaľ nenadobudol odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností. Vyplýva to z novely zákona o liekoch, ktorá nadobudne účinnosť 1. augusta tohto roka.

Povinnosť lekára

„Keďže novelou bola daná povinnosť pre lekára špecialistu predpisovať pacientovi všetky humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré pacientovi indikoval počas lekárskeho vyšetrenia, pacient ostáva v mnohých prípadoch v život ohrozujúcej situácii bez možnosti predpísania potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín," priznalo ministerstvo zdravotníctva. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov, ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena podľa rezortu priniesla pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

Nové pravidlá

Novelou sa tiež spresňujú podmienky predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pre lekára-špecialistu a všeobecného lekára. Lekár- špecialista aj všeobecný lekár má povinnosť predpísať pacientovi humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu po vykonanom lekárskom vyšetrení súvisiacom s indikovanou liečbou, ak to zdravotný stav pacienta vyžaduje. Zároveň sa upresňuje oprávnenie pre všeobecného lekára na predpisovanie humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny, ktoré sú viazané na odbornosť lekára iba na základe odporúčania odborného lekára.

18 debata chyba
Viac na túto tému: #lieky #recept