Sociálna poistovňa prestala vyplácať dávku, ktorú dostávalo mnoho ľudí. Čím ju nahrádza a kto ju po novom dostane?

Sociálna poisťovňa pripomína poistencom, že od začiatku septembra prestáva vyplácať pandemické ošetrovné. Jeho zrušenie znamená, že od 1. septembra 2023 bude Sociálna poisťovňa poskytovať ošetrovné pri ochorení člena rodiny alebo starostlivosti o dieťa v rozsahu maximálne 14 dní pri jednej potrebe ošetrovania/starostlivosti.

04.09.2023 06:00
teplota, choré dieťa, zúfalá matka, chrípka Foto:
Ilustračné foto.
debata

Pri každej potrebe ošetrovania/sta­rostlivosti sa bude nanovo posudzovať nárok na dávku, čiže sa ruší reťazenie ošetrovného uplatňované pri pandemickom ošetrovnom. Poskytovanie dávky sa tak vráti do obdobia pred pandémiou. Sociálna poisťovňa na základe podnetov od občanov pripravila prehľad najčastejších otázok a odpovedí.

Súčasne sa už nebudú používať tlačivá Žiadosť o ošetrovné (nárok uplatnený počas krízovej situácie) a Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné (na účely výplaty ošetrovného počas krízovej situácie). Nárok na ošetrovné pri chorobe člena rodiny alebo pri starostlivosti o dieťa z dôvodu, že má nariadené karanténne opatrenie/izoláciu alebo že osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, budú potvrdzovať lekári na origináli tlačiva Žiadosť o ošetrovné.

Na situáciu, kedy poistenec potrebuje poskytovať starostlivosť dieťaťu z dôvodu, že detské jasle, materská škola a škola, ktorú dieťa navštevuje sú uzatvorené rozhodnutím príslušného orgánu pripravila Sociálna poisťovňa nové tlačivo, ktoré vyplní rodič a dá ho potvrdiť príslušnému zariadeniu. V tomto prípade už nebudú pediatri potvrdzovať tlačivo Žiadosť o ošetrovné. Tlačivo bude dostupné na webe Sociálnej poisťovne po 31. auguste 2023.

Ak sa poistencovi pandemické ošetrovné do 31. augusta 2023 v súvislosti s aktuálnou potrebou ošetrovania alebo starostlivosti poskytovalo menej ako 14 dní, Sociálna poisťovňa neukončí jeho výplatu 31. augusta 2023, ale až uplynutím štrnásteho dňa potreby ošetrovania/sta­rostlivosti.

"Na záver pripomíname poistencom, ktorí dlhodobo čerpajú pandemické ošetrovné (spravidla ide o prípady, kedy dieťa po dosiahnutí 3 rokov veku nie je žiakom materskej školy a rodič sa po skončení rodičovskej dovolenky nevrátil do pracovného procesu, ale požiadal o pandemické ošetrovné), aby si upravili svoju životnú situáciu, keďže pandemické ošetrovné budú mať naposledy vyplatené za mesiac august 2023, " uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #ošetrovné #pandemické ošetrovné