Rodičom už prichádza na účet vyšší rodičovský príspevok, dostanú ale znova pridané aj v januári?

Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. V septembri dostávajú už peniaze v novej sume.

11.09.2023 06:00
náhradní rodičia, vetovaný zákon, ilustračné foto Foto:
Ilustračné foto.
debata (2)

Rodičovský príspevok prešiel zmenami. Nielenže sa zvýšila jeho výška, ale zaviedol sa aj predĺžený rodičovský príspevok pre deti nad tri roky, ktoré neprijali do štátnej škôlky. Rodičia detí vo veku od troch rokov majú teda nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku nielen v prípade, ak si dieťa vyžaduje špeciálnu starostlivosť.

Na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku ho môže poberať rodič, ktorého dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Schválené opatrenie platí od 30. mája 2023. Niektorí rodičia sa však tešili predčasne. Štát mal poskytnúť predĺžený rodičovský príspevok všetkým trojročným deťom, ktoré nezoberú do štátnej škôlky, no nie je to celkom tak. Nárok na rodičovský príspevok majú len rodičia, ktorých deti budú mať tri roky do konca augusta.

Ako oň žiadať

Rodič žiada o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka. Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška aktuálne predstavuje 345,20 eura, ak rodič nepoberal materskú dávku. V prípade, že mu Sociálna poisťovňa vyplácala materskú dávku, je výška rodičovského príspevku 473,30 eura.

Peniaze prídu teraz

Rodičia dostanú od septembra viac peňazí. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju však nedávna novela zákona o rodičovskom príspevku. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tak vyplatia prvé zvýšené rodičovské príspevky v septembri za mesiac august 2023. Od 1. augusta tohto roka sa zvýšili sumy rodičovského príspevku takto: V prípade, ak sa oprávnenej osobe neposkytovalo materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok, rodičovský príspevok vzrástla z pôvodných 301 eur na sumu 345,20 eura, čo je o vyše 44 eur mesačne viac. V prípade, ak sa oprávnenej osobe poskytovalo materské, príspevok sa zvýšil z 412,60 eura na 473,30 eura, čo predstavuje mesačne zvýšenie o viac ako 60 eur.

Najbližšia valorizácia rodičovského príspevku bude od 1. januára 2025.

Keďže rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu, prvé zvýšené sumy tohto príspevku poberatelia dostanú na svoj účet v septembri za mesiac august.

V júni 2023 poberalo rodičovský príspevok 138 073 osôb a úrady práce im vyplatili spolu 51,7 milióna eur. Z pohľadu okresov je najvyšší počet poberateľov tohto príspevku v okrese Prešov (4 885), v okrese Košice-okolie (4 377) a v okrese Nitra (4 064). Najmenej poberateľov bolo v okrese Medzilaborce (225), Turčianske Teplice (335) a Banská Štiavnica (408).

Zvýšenie rodičovského príspevku je jedným z opatrení zameraných na pomoc mladým rodinám v čase vysokej inflácie. Pre niektoré rodiny je rodičovský príspevok jediným zdrojom príjmu, aj preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jeho skoršiemu zvýšeniu.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #príspevok #rodičovský príspevok #vyšší rodičovský príspevok