Sused ma nechce pustiť na pozemok ani k mojmu domu, dohodnúť sa s ním nedá

Susedské vzťahy bývajú rôzne, občas komplikované a neraz končia hádkami a na súde. Vlastníte pozemok, na ktorý sa neviete dostať, pretože chodník a pozemok, ktorým ste naň chodili odkúpil sused a tým vám zamedzil vstup na pozemok? Aj toto môže byť príčinou obrovského susedského sporu.

21.09.2023 06:00
manželia, spory, susedské spory Foto:
Ilustračné foto.
debata

Riešením situácie, kedy sa vlastník nemôže dostať k svojmu pozemku inak než cez susedný pozemok, je zriadenie vecného bremena, ktoré sa nazýva právo cesty. Spočíva v práve prechodu a/alebo prejazdu cez susedný pozemok, ak prístup vlastníka k nehnuteľnosti nemožno zabezpečiť inak. Vlastníkovi susedného pozemku patrí za takéto obmedzenie vlastníckeho práva primeraná náhrada.

Susedské spory
Video
Zdroj: TV Pravda

Vecné bremeno práva cesty možno zriadiť dohodou s vlastníkom susedného pozemku, a to buď vo vzťahu ku konkrétnej osobe alebo vo vzťahu k samotnej nehnuteľnosti, čím by vecné bremeno zostalo zachované aj po zmene vlastníka. Ak dohoda nie je možná, vecné bremeno zriadi na návrh súd, avšak len vtedy, ak je predmetom sporu prístup k stavbe. Za týmto účelom je potrebné zabezpečiť geometrický plán s vyznačenou časťou pozemku, ktorej sa bude týkať právo prechodu.

Zdroj: advokátska kancelária act MPH advocates

debata chyba
Viac na túto tému: #susedské spory #chodník #prechod cez pozemok