Opatrujete príbuzného doma? Takéto príspevky môžete dostať a to aj keď ste v dôchodku

Máte v rodine seniora, ktorý potrebuje opatrovanie? Alternatívou k domovu dôchodcov môže byť aj zariadiť si opatrovanie. Štát opatrovateľom prispieva, a to peňažným príspevkom, ktorý sa poskytuje za stanovených podmienok osobe, ktorá osobne opatruje osobu s ŤZP odkázanú na opatrovanie.

04.10.2023 06:00
dôchoca, invalid, vozíčkar Foto:
Ilustračné foto.
debata

Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť alebo realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Výška príspevku

Ak opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku: základná výška peňažného príspevku je mesačne:

  • 569,00 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
  • 756,80 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.
opatrovanie, opatrovateľka Čítajte viac Opatrujete chorých ľudí? Budete mať viac peňazí, príspevky pre desaťtisíce opatrovateľov sa zvyšujú o desiatky eur

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania, ani nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Ak opatrovanie vykonáva dôchodca:

Opatrovník, ak poberá starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. plný invalidný dôchodok), výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

  • 426,75 eura pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
  • 567,60 eura pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP.

Ak osoba s ŤZP zomrie:

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom slúži na zmiernenie dôsledkov pravidelných zvýšených výdavkov spojených s ťažkým zdravotným postihnutím fyzickej osoby.

Zvýšené výdavky súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom sú výdavky na krmivo a na veterinárnu starostlivosť.

Výška príspevku

Výška peňažného príspevku je mesačne 22,27 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 59,88 eura.

debata chyba
Viac na túto tému: #príspevky #peniaze #senior #príspevok na opatrovanie