Potrebujete advokáta alebo notára? A kedy vám pomôžu bezplatne?

Právne služby poskytujú advokáti aj notári. Dôležité je ale nielen vedieť, na koho z nich sa treba obrátiť, ale aj to, že sa neoplatí čakať, lebo váš problém sa zbytočne skomplikuje.

13.12.2023 06:00
právnik, advokát, advokátska kancelária Foto:
Ilustračné foto.
debata

Notári neriešia len dedičské konanie, kde vám notára pridelí súd. Napríklad ak sa rozhodnete spísať závet, je vhodné poradiť sa s notárom alebo si dať testament vypracovať priamo u neho a vyberáte si ho sami. „Závet vo forme notárskej zápisnice má štatút verejnej listiny s vyššou dôkaznou silou ako akékoľvek iné zmluvné dohody. Výhodou je možnosť právneho poradenstva, ako aj povinná registrácia závetu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý je prepojený v rámci celého územia Slovenska, a vďaka ktorému si môžete byť istý, že existencia závetu pri prerokúvaní dedičstva vyjde najavo a dostane sa k notárovi, ktorý je poverený vykonaním dedičského konania. Pri spísaní závetu do notárskej zápisnice za jeho formálne a obsahové náležitosti zodpovedá notár,“ uvádza Notárska komora SR. Využiť notársku zápisnicu možno ale aj v obchodnom práve. Notára môžete potrebovať aj v súvislosti s ochranou vášho majetku. Pomôžu s manželskými zmluvami, rozšírením alebo zúžením zákonom stanoveného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, poradia celkovo ohľadom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Využiť ich služby možno nielen vtedy, ak žijete v manželskom zväzku, ale najmä vtedy, ak s partnerom nie ste zosobášení.

Čo rieši advokát

Niektoré veci ale už patria do rúk advokáta. Mnoho ľudí s návštevou advokáta váha a obracia sa na neho až v prípade, keď hrozí súdny spor. Práve rýchlosť ale môže zabrániť, aby sa váš konkrétny problém dostal až pred sudcu. Dobrý advokát vám musí vedieť poradiť, či má vôbec zmysel podať žalobu a začať súdny spor. Navyše hrozí aj riziko, že uplynú zákonné lehoty, a môže prísť k premlčaniu. A kde advokáta hľadať? Stránka Slovenskej advokátskej komory uvádza advokátov zapísaných v Slovenskej advokátskej komore podľa sídla a odborného zamerania, vybrať si môžete podľa konkrétneho problému. A báť sa naozaj netreba, každý advokát zodpovedá klientovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s výkonom advokácie a pochybenie sa takmer vždy odrazí aj na profesionálnej povesti advokáta.

Bezplatná pomoc

A kedy máte nárok na bezplatnú právnu pomoc a kto vám ju poskytne? Centrum právnej pomoci poskytuje služby bezplatne. Musíte ale splniť súčasne tieto tri podmienky: nachádzate sa v stave materiálnej núdze, nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu, hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom. Tieto podmienky musí fyzická osoba spĺňať vo vnútroštátnych sporoch, netýka sa konania o oddlžení fyzických osôb. Právnici pracujúci pre Centrum pomáhajú v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nezaplatenia pôžičky, ochrany spotrebiteľa, náhrady škody, pri určení výšky výživného, zverení dieťaťa do výchovy, rozvode. Konzultovať možno aj spory týkajúce sa neplatnosti výpovede, pracovných podmienok, nevyplatenie mzdy, pri sporoch o úverových zmluvách. Pozor však, Centrum neposkytuje právnu pomoc v trestných veciach.

debata chyba
Viac na túto tému: #advokát #notár #právna pomoc #bezplatná právna pomoc