Sociálna poisťovňa oznámila ďalšie zmeny. Počíta sa obdobie poberania materského do dôchodku?

Od 1. januára 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské, dotknutým klientom sa toto obdobie zaráta do dôchodkového poistenia.

09.01.2024 10:38
uzi Foto:
Ilustračná fotka.
debata

Od nového roka má poistenec (zamestnanec a SZČO) vylúčenú povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie v období, v ktorom poberá dávku materské, alebo by mu trval nárok na materské (ak tento nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia). Sociálna poisťovňa pripomína, že zmeny týkajúce sa vylúčenia platenia poistného nemajú vplyv na hodnotenie obdobia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky na dôchodkové účely. Toto obdobie sa aj po 31. decembri 2023 naďalej hodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia. Nie je potrebné vypĺňať žiadne ďalšie tlačivo navyše, tento proces vykoná Sociálna poisťovňa automaticky.

Môže byť naraz vyplácané materské aj rodičovský príspevok?
Video
Zdroj: TV Pravda

Od nového roka má poistenec, a to zamestnanec a SZČO vylúčenú povinnosť platiť poistné (teda nemusí platiť poistné) na sociálne poistenie v období, v ktorom: poberá materské, by mu trval nárok na materské, ak nárok na materské nevznikol z dôvodu nesplnenia podmienky získania najmenej 270 dní nemocenského poistenia podľa § 48 ods. 1 alebo § 49 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Uvedené znamená, že vylúčenú povinnosť platiť poistné budú mať v období, počas ktorého nepoberajú materské, pričom nárok na materské by im trval – a jediným dôvodom nepriznania materského je, že nezískali potrebných 270 dní nemocenského poistenia.

Vylúčenie povinnosti platiť poistné bude trvať rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako by inak trval nárok na materské, t. j. podmienky trvania nároku na materské sú podmienkami trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné. Podmienky trvania vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie sú napr. starostlivosť o dieťa, trvanie statusu iného poistenca, vek dieťaťa, o ktoré sa iný poistenec stará.

Kedy nie je potrebné doručiť žiadosť o materské ani ďalšie doklady

Tí zamestnanci a SZČO ktorým sa vyplácalo materské k 31. decembru 2023 a materské sa im bude vyplácať aj po 31. decembri 2023, majú automaticky od 1. januára 2024 vylúčenú povinnosť platiť poistné, a to počas celého obdobia poberania materského a tí ktorí mali k 31. decembru 2023 vylúčenú povinnosť platiť poistné, pričom materské nepoberali a nebudú ho poberať ani od 1. januára 2024, bude trvať vylúčená povinnosť platiť poistné aj od 1. januára 2024 počas obdobia, v ktorom by im trval nárok na materské. Zamestnanci a SZČO v týchto situáciách nemusia Sociálnej poisťovni nič oznamovať, ani predkladať.

Kedy je potrebné doručiť žiadosť o materské

Zamestnanci – iní poistenci, ktorí do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné z dôvodu, že si čerpali rodičovskú dovolenku a nepoberali materské, ako aj SZČO – iní poistenci, ktorí rovnako do 31. decembra 2023 nemali vylúčenú povinnosť platiť poistné a nepoberali materské, nebudú povinní od 1. januára 2024 platiť poistné na sociálne poistenie za predpokladu, že predložia Sociálnej poisťovni žiadosť o materské, na základe ktorej im bolo materské priznané od 1. januára 2024, alebo im materské k uvedenému dátumu priznané nebolo len z dôvodu, že nezískali potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia.

debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodky #materské #penzie #materská dávka