Používate vodu zo studne? Ak ju nedávate kontrolovať, hrozia vážne zdravotné problémy, nepomože ani to, že ju prevárate

Ak ste majiteľom studne a vodu z nej používate aj na domáce účely (domácnosť, záhrada, pitný účel), je potrebné ju pravidelne kontrolovať, aby ste zamedzili prípadným zdravotným problémom. Aj keď sa na prvý pohľad voda v studni javí byť číra a neškodná, stále existuje riziko, že obsahuje nebezpečné látky či mikroorganizmy, ktoré môžu poškodiť zdravie.

25.01.2024 06:00
pohár, voda, tekutiny, pitný režim Foto:
Ilustračné foto.
debata

Kvalitu vody vo vlastných studniach je potrebné si dať skontrolovať v laboratóriu jeden až dvakrát ročne v rôznom ročnom období. V prípade, že sa za posledné tri roky kvalita vody v studni nezmenila, je možné tento interval predĺžiť.

Ak by však majiteľ studne zaznamenal zmeny senzorických vlastností vody (chuť, farba, zápach), je potrebné vykonať rozbor vody okamžite a vodu prestať používať do doby potvrdenia jej vyhovujúcej kvality laboratórnou analýzou.

Mimoriadne rozbory je vhodné vykonávať aj po záplavách, zemetraseniach, opravách a čistení studní.

Analýza vody sa vykonáva výlučne v akreditovaných laboratóriách (ako napríklad aj na ÚVZ SR a na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva), ktoré poskytujú presné výsledky a vedia rýchlo a jasne ukázať aká je kvalita vody v studni.

Odber vzorky

Odber vzorky vody môže vykonať majiteľ studne aj sám, pričom je potrebné dodržať určité pravidlá, ktoré mu objasní zamestnanec laboratória. Pred odberom by mal majiteľ studne zároveň oboznámiť laboratórium s možnými zdrojmi znečistenia a činnosťami, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu vody.

Najčastejšie prekračovanými limitmi chemických ukazovateľov kvality pitnej vody z vlastných / domových studní sú limity pre dusičnany a dusitany – ide o látky, ktoré predstavujú zdravotné riziko najmä pre malé deti, ale ich dlhodobý príjem môže predstavovať riziko aj pre dospelú populáciu.

Zdravie môžu ohrozovať aj patogénne mikroorganizmy, ktoré spôsobujú črevné a hnačkové ochorenia. Ak sa vo vode zo studne potvrdí prítomnosť patogénnych mikroorganizmov, kontaminovanú vodu je potrebné prestať piť a zároveň obmedziť jej použitie aj na iné domáce účely. Nákaza sa totiž môže prenášať prostredníctvom vodou kontaminovaných potravín, rúk, kuchynských nástrojov a pod.

Pomôže prevarenie vody?

Prevarením vody sa mikroorganizmy síce môžu zničiť, ale vzhľadom k zdravotným rizikám je aj tak najvhodnejšie prečistenie a dezinfekcia studne a domových rozvodov. Následná pravidelná kontrola a údržba studne, resp. rozvodov je však nevyhnutná. Dôležité je tiež odstrániť možné zdroje kontaminácie z okolia studne.

Je potrebné upozorniť, že prevarením vody nie je možné odstrániť chemické látky, ako sú dusičnany a dusitany.

V prípade studní, ktoré majú nestabilnú a v zdravotne významných ukazovateľoch nevyhovujúcu kvalitu vody je potrebné zvážiť ich používanie ako zdroja pitnej vody v domácnosti.

Zdroj: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR

debata chyba
Viac na túto tému: #voda #pitná voda #Studňa